Bešeňov – Nové Zámky okolie

Bešeňov – Nové Zámky okolie

Bešenov je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky barokový kostol Narodenia Panny Márie z roku 1745. Bešeňov leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy.

Stred obce má nadmorskú výšku 121 m n. m., chotár 118 – 167 m n. m. Odlesnený rovinný chotár zaberá na západe nivu Žitavy, nízky val medzi Nitrou a Žitavou a na východe sprašou pokryté vyššie terasy západného okraja Pohronskej pahorkatiny. Má lužné nivné a černozemné pôdy.

 Bešeňov - Nové Zámky okolie
Bešenov
erb obce

Bešeňov je významná archeologická lokalita. Obec bola osídlená v neolite. Na území obce je archeologicky doložené sídlisko s keramikou želiezovského typu, sídlisko a pohrebisko s kanelovanou keramikou, sídlisko a kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej.

Ďalej sídlisko halštatské a laténske s hromadným nálezom železných výrobkov hospodárskeho charakteru, rímsko-barbarské sídlisko a žiarové pohrebisko, kostrové pohrebisko z doby sťahovania národov.

Našli sa aj slovanské pohrebiská (birituálne s keramikou pražského typu z doby veľkomoravskej a kostrové z 12. storočia), slovanská osada z 9. -10. storočia.

Zem kráľovských dvorníkov je písomne doložená z roku 1075 ako Villa Hudwordiensium Bissenorum, neskôr ako Bescene (1209), Beseneu (1214), Besseneu (1262), Bessenow (1773), Bešeňov (1920), maďarsky Besenyö, Zsitvabesenyö. Časť obce dostalo v roku 1075 opátstvo v Hronskom Beňadiku.

V roku 1330 prenajal opát časť zeme panstvu Jelenec. Obec prešla v roku 1395 celá do vlastníctva opátstva, po jeho zániku v roku 1565 do vlastníctva ostrihomskej kapituly. V roku 1608 bola poplatná Turkom. V roku 1601 mala 17 domov, v roku 1720 mala 34 daňovníkov, v roku 1828 mala 143 domov a 1005 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V roku 1907 založili potravné družstvo. Za I. ČSR tu bol významný chov koní. V dvadsiatych rokoch a v roku 1932 prebiehal štrajk poľnohospodárskych robotníkov. Obec bola v rokoch 1938 – 1945 pripojená k Maďarsku. JRD, založené v roku 1950, sa špecializovalo na pestovanie zeleniny. Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Bešeňov: Oficiálna stránka obce

Bešeňov – Nové Zámky okolie

[symple_googlemap title=“Bešeňov – Nové Zámky okolie“ location=“Bešeňov, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“12″ height=250]

 

Rímskokatolícky farský kostol narodenia Panny Márie je postavený v strede obce. Kostol bol postavený v roku 1745 v barokovom štýle, v roku 1809 bol klasicisticky prestavaný. Jednoloďový priestor s polygonálne ukončenou svätyňou, zaklenutou valenou klenbou s výsečami a jedným poľom krížovej klenby.

Loď má krížovú klenbu, na ktorej je štukový geometrický obrazec. Prízemie vstavanej veže je zaklenuté valenou klenbou. Vonkajšia architektúra s pilastrovým členením. Od roku 1985 kostol má nový kríž na veži, 1989 – pozlátenie tohto kríža.

Od roku 2000 do 2003 bola celková rekonštrukcia :

  • 2000 – vnútorná maľba, kúrenie, vodovod, podlaha, výmena okien, nové dvere vyrezávané z buku, vonkajšie osvetlenie okolo kostola, nová drevorezba krížovej cesty – 14 štácií
  • 2001 – nový oltár
  • 2003 – vonkajšia kompletná úprava stavby, obnovenie Misijného kríža pri kostole.

Po rekonštrukcií kostol bol posvätený – 8.9.2003.

Bešeňov sa nachádza v západnej časti Slovenska. Leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy, 13 km juhovýchodne od Šurian. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 120 m. n. m. Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej oblasti.

Prvé písomné pamiatky – v roku 1075 Gejza I. daroval dvornícku dedinu pod menom Hudwordiensium Bissenorum, obývanú Bešeňmi ( jeden z tureckých kmeňov, ktorého príslušníci prichádzali v 10.-13. stor. do panónskej oblasti a roztrúsene si zakladali dediny ), kláštoru v Hronskom Beňadiku, ktorému patrila ešte aj v r. 1209.

Za Ladislava IV. dedinu napadol a zničil Salamon z Veľkých Loviec. V r. 1330 kláštor prenajal časť majetku Gýmešskému panstvu. V r. 1342 časť zeme vysúdili dolnoohajskí zemania po napadnutí dediny. Po zániku kláštora v r. 1565 bola obec až do zač. 20. stor. vo vlastníctve Ostrihomskej kapituly.

V r. 1570 mala obec 14 domov a bola poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., hlavne pestovaním kvalitnej zeleniny. Tejto činnosti sa venujú dodnes. Za 1. ČSR bola obec známa aj chovom koní.

Poľnohospodárski robotníci sa v tom čase zúčastňovali mzdových štrajkov. V r. 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v r. 1950. pôvodne barok. Rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1745 bol prestavený v r. 1809.

 

Zdroj: Wikipedia.org, besenov.ocu.sk/sk/
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Bešeňov – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár