Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi

Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi

Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi

Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi je vzácna dobová korešpodencia v pohnutých časoch, keď Turecko sa snažilo získať nadvládu nad dobitými územiami v Európe. Táto korešpodencia zachytáva správu od Veľkovezíra Ahmed Köprülü ktorý píše list novozámockému kapitánovi Adamovi Forgáchovi.

Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi

Nové Zámky, 16. august 1663

Tebe Forgách, ktorý si popredný z Uhrov a vám ostatným hlavným kapitánom Nových Zámkov.

Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi
Ahmed Köprülü
Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi
Adam Forgáč

Dávame Vám na známosť, že náš pán, najmocnejší a najnepremožiteľnejší miestodržiteľ Boha na zemi, najväčší zo všetkých cisárov sveta, postavil najmilostivejšie mňa, z milosti Boha a hojnosti divov jeho veľkého proroka Mohameda na vznešené miesto svojho prvého vojvodcu a najvyššieho sluhu. Preto sme my, ako veľkovezír mocnej a víťaznej armády z rozkazu jeho cisárskej jasnosti prišli vydobyť Nové Zámky.

Ak nám teda oddáte túto pevnosť, tak vám z rozkazu nášho najmocnejšieho cisára a nášho proroka umožníme so všetkými vašimi ľuďmi slobodný odchod kamkoľvek budete chcieť odísť. Ktorí však budú chcieť zostať, môžu aj naďalej užívať svoje majetky. Ak vás však silou premôžeme, tak potom nech nikto, ani malí, ani veľkí, ani chudobní, ani bohatí, neočakávajú od nás zmilovanie, pretože prisaháme na večného Boha, ktorý nemá sebe podobného, že všetci budete hodení pod meč, ako to žiadajú naše zákony.

Keby Uhri vedeli koľko výhod môžu očakávať z milosti najmocnejšieho cisára, ak odstúpia túto pevnosť, presvedčený som, že by svojich synov obetovali ako odplatu jeho cisárskej jasnosti. Nech sú spasení všetci, ktorí dobre činia jeho cisárskej jasnosti! Nech sú spasení všetci, ktorí činia dobre!

V tábore pod Novými Zámkami 16. august 1663

Listina bola uverejnená v publikácii: Pius, Miroslav: Turci v Tekovskej župe. ZISK Levice 2004, s. 121.

  Zdroj: zitava.sk


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

One thought on “Veľkovezír píše list novozámockému kapitánovi

Pridaj komentár