Porážky – víťazstvá

Porážky – víťazstvá

Porážky – víťazstvá …

Porážky - víťazstvá
Maďarskí červení delostrelci
pri Sabinove jún 1919

V rámci operácií na Slovensku sa začalo 27.apríla 1919 aj obsadzovaní Podkarpatskej Rusi karpatskou skupinou gen. Hennocquea súbežne s postupom Rumunov k Tise. Československým jednotkám (6.legionárskej divízie) sa síce ešte podarilo obsadiť Nové Mesto pod Šiatorom a 1.mája Miškovec. U Salgótarjánu však narazili na silný maďarský odpor a postup uviazol.

Nová ofenzíva sa začala 18. mája, opäť však skončila neúspechom. Maďarská vláda prerokovala 2.května s Rumunmi prímerie a všetky voľné sily vrhla proti československým vojskám. Postupne tak bol vyprázdnený Miškovec a čs.jednotky ustúpili až na čiaru Tornaľa, Szendrö, Irota a Magas hegy.

Porážky – víťazstvá – Podkarpatská Rus

Maďari sa pokúsili zmocniť Komárna, spoliehajúc na pomoc maďarského obyvateľstva. Legionárska posádka pod vedením majora Basla ich však odrazila a spôsobila im citeľné straty. Československé jednotky však boli celkovo zatlačené na pôvodnú demarkačnú čiaru.

Porážky – víťazstvá – Ofenzíva

Bojová situácia západnej armádnej skupiny generála Mittelhausera máj - jún 191930. mája začali Maďari ofenzívu s úmyslom vytlačiť čs.vojsko zo Slovenska úplne. Zahájili ju v čase, keď na našej strane francúzski dôstojníci prevzali velenie od talianskych (26. mája bol menovaný náčelníkom čs.hlavního štábu generál Pelle) a neboli v tejto dobe ešte oboznámení so situáciou a terénom. Československé vojská boli rozdelená na dve skupiny: západnú pod velením generála Mittelhausera a východnú pod gen. Hennocquem.

Bojová situácia východnej skupiny generála Hennocque - jún 1919Maďarské útoky boli vedené niekoľkými smermi – spočiatku proti východnej skupine v smere na Košice. Cieľ bol zrejmý, dosiahnuť hranice s Poľskom nakloneným ich snahám, odtrhnúť Podkarpatskú Rus a izolovať východnej skupinu od zásobovania. Fronta východnej skupiny bola prerazená a 6. júna sme stratili Košice, protivník potom skutočne dosiahol Bardejova a poľských hraníc. Polovica jeho síl bola však pripútaná východnou skupinou.

Porážky – víťazstvá – boje o juh Slovenska

Porážky - víťazstvá
Ťažké boje a straty … (zničený csl. Obrnený vlak Nové Zámky 19.6.1919)

Po dobytí Košíc preniesli Maďari svoje úsilie na západ proti Novým Zámkom. Aj tu Západná skupina ustúpila a Maďarom sa podarilo dosiahnuť čiary Nové Zámky – Šurany – Vráble – Zlaté Moravce – Nová Baňa – Bela – Zvolen – Detva.

Československé velenie odpovedalo útokom – západná skupina, zosilnená o tretinu početného stavu – od 7.června útočia na Levice brigádou plk. Kieffer za súčinnosti s 2.diviziou gen. Šnejdárka (v tej dobe v hodnosti plukovníka) útokom zo severu z priestoru Banská Štiavnica. Jednotky dosiahli síce Levice, ale po novej maďarskej ofenzíve 12.júna ustúpili za Hron.

Porážky - víťazstvá

Generál Mittelhauser pripravuje na 14. júl novú ofenzívu po osi Vráble – Kálnica – Levice v súčinnosti so Šnejdárkova divízií, ktorá má preniknúť k Levicím cez Krupina do tyla Maďarom. Súčasne má začať útok východnej skupiny. Maďari však prisunuli ďalšie zálohy, zahájili protiútok a zatlačili československé vojská za rieku Žitavu. Západná skupina však útočí smerom na Rožňavu a divízia generála Destremeau na Michalovce. Rožňava a Michalovce sú po tuhých bojoch československými vojskami dobyté. Bojové šťastie sa začína prikláňať na slovenskú stranu …

Obrázok: Štáb plukovníka Šnejdárka na vrchu “Kalvária” pri Banskej Štiavnici – jún 1919
(Plk. Šnejdárek má francúzsku dôstojnícku uniformu, vľavo legionári v talianskych, ostatné majú “kolkovania” rakúskej uniformy)

Porážky – víťazstvá – Posledné boje

Maďari sa síce ešte pokúsia útočiť na Košickú skupinu v smere na Spišskú Novú Ves, 30.pěší pluk ich však zadrží v údolí Hornádu.

Porážky - víťazstvá
Dobojovali …
(zajatí maďarskí príslušníci červených gárd)

Jedná sa o posledný pokus maďarského vrchného velenia udržať iniciatívu – tá prechádza v druhej polovici júna úplne na českú stranu. V priestore Levice sú Maďari nútení pútať sedem osmin svojich síl a nedostáva sa im už záloh. Na našej strane je v tejto dobe v zálohe celý armádny zbor generála Podhajského na Morave v sile 24 práporov a 33 batérií.

Generál Mittelhauser pripravuje na 25. júna rozhodujúcu ofenzívu a generál Hennocque útok na Košice, ktoré si pripravuje miestnymi akciami.

Maďarská vláda si je vedomá neudržateľnosti situácie a keď 23. júna dostane ultimátum dohodových mocností o zastavenie bojov a hrozbu blokádou Maďarska, pristúpi na ne a zastaví všetky akcie. V popoludňajších hodinách toho istého dňa bol rozoslaný všetkým veliteľom tento telegram:

„Maďari prijali podmienky ultimata, podaného Dohodou. Nepriateľstvo prestane na celej fronte zajtra 24.júna 1919 v 5 hodín ráno. Všetko zostane na mieste a zaistené. „

Boje skončili, maďarská vojská začala vyprázdňovanie za neutrálne pásmo, ktoré im bolo určené dohodou a ktoré bolo väčšinou ukončené do 5. júla, na niektorých miestach východnej fronty až 7.júla. Dodatočne určuje Dohoda csl. strane aj predmostie Bratislavy, ktoré bolo obsadené 14. augusta takmer bez boja.

Porážky – víťazstvá – Trianon

4.6.1920 v zámočku Trianon bolo definitívne rozhodnuté o hraniciach štátov vzniknutých po rozpade Rakúska – Uhorska. Touto medzinárodnou zmluvou sa rozplynuli maďarské nádeje na obnovenie štátu v pôvodných hraniciach. O zvrat sa pokúsili ešte raz s pomocou fašistického Nemecka po Mníchove, ďalšia prehraná vojna potom znamenala definitívny koniec snahám o obnovenie dedičstva „svätoštefanskej koruny„. Niektorí nacionalisti požadujú revíziu Trianonu dokonca aj po páde komunizmu, ale to už je história presahujúci rámec tohoto článku.

Porážky – víťazstvá – Hrdinovia a obete

Na strane Československa: 148 dôstojníkov, 6 723 vojakov (12% z celkového početného stavu)

 • 71 dôstojníkov a 2 050 vojakov padlých alebo zomrelých na následky zranení.
 • 66 dôstojníkov a 2 282 vojakov ranených (ostatné prechodne nezvestní ranení a v nemocniciach).

Na strane Maďarska: 450 mŕtvych dôstojníkov a vojakov

 • 3 691 ranených
 • 6 977 chorých
 • 471 zajatých

 

Porážky - víťazstvá
československý vojnový kríž

Vojnovým krížom boli tiež vyznamenaní jednotliví príslušníci československej, francúzskej a talianskej armády za konkretné bojové zásluhy; ich mená a počet už však nemožno z archívnych dokumentov zistiť.

 

Československým vojnovým krížom boli vyznamenané jednotky:

 

 • Peší pluk 1, III. prápor
 • Peší pluk 23, I. práporu
 • Peší pluk 23, III. gulometná rota
 • Peší pluk 31, II. prápor
 • Peší pluk 54, II. prápor
 • Zákopnický prápor 2, 2. ženijní rota

Porážky – víťazstvá – Pomníky

Dnes z tychto pomníkov však nestojí ani jeden … Prvé zmizli pri poslednom pokuse Horthyo Maďarska ovládnuť Slovensko po viedenskej arbitráži v roku 1939, ďalšie potom za komunistickej vlády po roku 1948.

Porážky - víťazstvá - Pomníky

Sústavná propaganda štyridsiatich rokov komunizmu dokonale vymazala z pamäti ťažké začiatky štátu. Aj pri dnešnom slobodnom prístupe k informáciám sa udržiava predstava, že republika vznikla len vďaka diplomatickým aktivitám a bojom légií v zahraničí. Obete na vlastnom území upadli do zabudnutia. Odviate vetrom …

Lenže vojak sa nepýta na neskoršiu vďačnosť. Slúži …

 

Zdroj: wikipedia.org, svornost.com, www.ct24.cz, komunisti.sk, referaty-seminarky.sk, palba.cz


Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení.

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár