Milan Kiripolský PhDr.

Milan Kiripolský PhDr.

Milan Kiripolský PhDr. bol známy slovenský etnológ, muzeológ, organizátor múzejného života, literárny umelec, publicista. Zaslúžil sa o rozvoj múzejníctva v oblasti Kysúc, v rámci Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke a Slovenského národného múzea.

Milan Kiripolský PhDr. sa narodil dňa 3. marca 1946 v meste Nové Zámky a po svojom vedomosťami plodnom živote nás navždy opustil pomerne skoro už vo veku 53 rokov dňa 27. augusta 1999 v meste Martin.

Zanechal po sebe hlbokú stopu v slovenskej etnológii, muzeológii, avšak nezaostal ani ako literárny umelec a publicista. Zanechal po sebe štyri deti, synov Richarda, Martina, Michala a dcéru Milenu.

Milan Kiripolský PhDr. – Život

Milan Kiripolský PhDr.
Milan Kiripolský PhDr.

Milan Kiripolský PhDr. študoval na deväťročnej ZŠ v Beluši, potom na gymnáziu v Púchove. Vysokoškolské štúdia absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na katedre etnológie získal titul PhDr. v roku 1981.

Počas života pracoval pre Okresné osvetové stredisko a Okresnú pamiatkovú správu v Považskej Bystrici. V 1969 bol iniciátorom zriadenia Okresného vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Je autorom libreta a scenára prvej stálej expozície dejín a národopisu považskobystrického regiónu.

Po nástupe normalizácie nemohol publikovať pod vlastným menom. V rokoch 1982 – 1990 pôsobil v Kysuckom múzeu v Čadci. Milan Kiripolský PhDr. spolupracoval na projekte areálu vodných stavieb v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke a neskôr projektu obnovy areálu múzea. Podieľal sa aj na tvorbe scenára stálej expozície starších dejín Kysúc, umiestnenej v kaštieli v Radoli.

Milan Kiripolský - Báseň na titulnej strane Literárnych novín
Milan Kiripolský PhDr.
Báseň na titulnej strane Literárnych novín r. 1965

PhDr. Milan Kiripolský je autorom šiestich štúdii zameraných na technické zariadenia v tradičnej stavebnej kultúre, vodné stavby a ich paralely v oblasti Kysúc, spoločenské stavby na severozápadnom Slovensku, technické zariadenia na mletie obilia a valchy v oblasti Kysúc.

V druhej polovici 80. rokov odborné štúdie venované výtvarnej aktivite ľudových umelcov z Kysúc a severozápadného Slovenska.

Od roku 1990 pracoval pre Slovenské národné múzeum v Martine (SNM), stal sa vedúcim oddelenia Múzea slovenskej dediny. V rokoch 1991 – 1995 bol riaditeľom Etnografického múzea v Martine (EM), súčasti SNM.

Zaslúžil sa o opätovné sprístupnenie a rekonštrukciu Botanickej záhrady SNM v Martine, o obnovu, reinštaláciu a sprístupnenie Múzea Martina Benku, zreštaurovanie a expozičné sprístupnenie dreveného kostolíka z Rudna a filagórie zo Slovenského Pravna v Múzeu slovenskej dediny.

Milan Kiripolský PhDr. – Čestné funkcie

 • Člen Asociácie európskych múzeí v prírode
 • Prezident Únie múzeí v prírode na Slovensku
 • Člen výkonného výboru Zväzu múzeí na Slovensku
 • Člen vedeckej rady SNM – EM
 • Člen redakčnej rady Zborníka SNM – Etnografia (1992 – 1997)
 • Predseda redakčnej rady Zborníka SNM – Etnografia (1993 – 1995)
 • Člen redakčnej rady Slovenského národopisu, Pamiatok a múzeí
 • Člen výboru Muzeálnej slovenskej spoločnosti
 • Predseda odbornej komisie pre múzeá kultúr etnických minorít pri NMC SNM v Bratislave

Milan Kiripolský PhDr. – Tvorba

Milan Kiripolský bol spolutvorcom spoločného programu a projektu SNM – EM a ďalších muzeálnych pracovísk zameraných na výskum, dokumentáciu a propagáciu kultúr etnických minorít na Slovensku.

Písal novely, literárno-dramatické a historicko-národopisné relácie vysielané predovšetkým stredoslovenským Slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici. Tvoril scenáre rozsiahleho cyklu Encyklopédia slovenských obcí pre Slovenskú televíziu.

Vedecko-publikačná tvorba – monografie

 • Makov (1995, s. 34 – 113)
 • Ochodnica (1996, s. 54 – 115)
 • Svrčinovec (1998)
 • Turzovka 1598-1998 (1998)

Milan Kiripolský PhDr. – Literárna tvorba

 • Poézia publikovaná v novinách a časopisoch od polovice 60-tych rokov 20. storočia
 • Dom na samom vrchu (Martin, 1990), prozaická tvorba
 • Stopy cez striebornú lúku 1983, poviedka

Literárno-dramatická tvorba

 • Sad plný včiel a vtákov (1986)
 • Stratený prameň (1987), Ryba (1987)
 • Kroky v snehu (1987)
 • Bomba
 • Zelená je tráva
 • Kozmický príbeh
 • Pravdivé obrátenie Antona Slaninu
 • Stvorenie byrokrata
 • Minidráma

Monológy

 • Pravda o videní Adama Krta
 • Antihoror

Zdroj: wikipedia.org osobnosti.sk, us.sav.sk

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Milan Kiripolský PhDr.

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár