Július Bajcsy

Július Bajcsy Július Bajcsy sa narodil 12. decembra 1930 v Nových Zámkoch. Po skončení gymnázia študoval Július Bajcsy na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po jej absolvovaní v roku 1953 nastúpil Július Bajcsy cestu vysokoškolského pedagóga na tej istej vysokej škole,

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Robert Vano

Robert Vano narodený 5. mája 1948 v Nových Zámkoch je významný svetovo známy slovenský fotograf žijúci v Prahe. Robert Vano sa narodil na Slovensku v meste Nové Zámky. Po maturite v roku 1967 miesto nástupu na vojnu emigroval cez Juhosláviu

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kinga Czuczor – MISS Hungary

Kinga Czuczor – MISS Hungary Kinga Czuczor sa narodila v roku 1970 na juhu Slovenska v Nových Zámkoch, bývala pri autobusovej stanici na bývalej ulici Gorkého 6 (neskôr sa ulica premenovala na ulicu Ľudovíta Štúra), blízko slovensko-maďarských hraníc. Kinga Czuczor po ukončení

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Františkánsky kláštor Nové Zámky

Františkánsky kláštor Nové Zámky Františkánsky kláštor v Nových Zámkoch, táto významná architektonická pamiatka, ako väčšina historických objektov podobného druhu, prešla nejednou úpravou a prestavbou. Jej pôvodný vzhľad možno už len predpokladať. Výstavba najstarších častí spadá do rokov 1626-1631, pričom prvé

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Letisko Nové Zámky

Letisko Nové Zámky Letisko Nové Zámky. V roku 1931 obuvnícky podnikateľ Tomáš Baťa kúpil továreň na spracovanie koží v Nových Zámkoch, ktorá sa nachádzala v miestach neskoršej továrne na výrobu elektrospotrebičov (Elektrosvit). Baťa bol nadšencom lietania a mal v pláne

ČÍTAJ ĎALEJ ...