Strekov – Nové Zámky Okolie

Strekov – Nové Zámky Okolie

Strekov – Nové Zámky Okolie

Obec Strekov maď. Kürt je obec na Slovensku v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky. V obci Strekov je rímskokatolícky kostol Všetkých svätých z roku 1397 a kaplnka Mena Panny Márie z roku 1857.

Strekov - Nové Zámky Okolie
Strekov
erb obce

Rozloha obce Strekov je 4105 hektárov. Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2001 je 2233, z toho 89% má maďarskú národnosť. Z toho 95% obyvateľstva patrí do rímskokatolického náboženského vyznania. Najvýznamnejšie pamätihodnosti obce Strekov sú strekovský vinohradnícky rajón, Ciglédska kaplnka, a parížske močiare.

Obec Strekov leží na juhozápadnom úpätí Pohronskej pahorkatiny, 23 km JV od Nových Zámkov.Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075. V r. 1156 daroval ostrihomský arcibiskup desiatky dediny Kurt kanonikom ostrihomského kostola, v dedine bol ovčínec. Lambert v r. 1255 predal zem Curth magistrovi Povšemu a ďalším zemanom.

Z roku 1328 je známy kamenný kostol. V 14. stor. časť obce patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu, súčasne bol majetkom Madáryovcov a miestnych zemanov. V období tureckej nadvlády v r. 1552 stálo v obci 10 domov, v r. 1570 30 domov.

Obec Strekov patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Strekov: Oficiálna stránka obce

Strekov – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Strekov – Nové Zámky Okolie“ location=“Strekov, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“10″ height=250]

 

Strekov leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny v depresii potoka Paríž. Stred obce Strekov má nadmorskú výšku 132 m n. m., chotár 125 – 230 m n. m. Západnú časť chotára tvoria vyššie terasy pokryté piesčitými sprašami a naviatymi pieskami, východná časť je pahorkatina z treťohorných uloženín.

Okrem agátových a dubových lesíkov na strmších úbočiach pahorkatiny je odlesnený. Má černozemné, lužné a hnedozemné pôdy. Obec je písomne doložená od roku 1156 ako Kurt, neskôr Kurth (1339), Kyurth (1360), Kerť (1927), Strekov (1948), maďarsky Kürth. Vyvinutá obec sa spomína v roku 1156, keď ostrihomský arcibiskup Martirius daroval tunajší desiatok kanonikom.

Obec patrila v 14. – 15. storočí tunajším zemanom a Madaryovcom, od roku 1345 časť obce patrila rodine Csillagovcov. Obec Strekov zničili turecké nájazdy.

V roku 1552 mala 10 domov, v roku 1576 mala 16 domov, v roku 1669 bola úplne opustená, v roku 1715 mala vinice a 37 domácností, v roku 1787 mala 262 domov a 1582 obyvateľov, v roku 1828 mala 259 domov a 1625 obyvateľov.

Prvá zmienka o učiteľovi je v kanonickej vizitácii je z roku 1754. Rímskokatolícky barokový kostol Všechsvätých pochádza z roku 1755, prestavovaný bol v roku 1929. Obyvatelia obce Strekov sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, tkáčstvom a čižmárstvom. Začiatkom 20. storočia založili úverné a spotrebné družstvo. Za I. ČSR to bola obec roľníkov.

V rokoch 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. Pri prechode frontu bola značne poškodená. Po ukončení druhej svetovej vojny bola obec roku 1945 pripojená k povojnovému Československu. V roku 1947 prebehlo presídlenie maďarských obyvateľov.

JRD založené v roku 1948 sa v roku 1951 rozpadlo, neskôr bolo znovuzaložené. Na arcibiskupskom hospodárstve sa konávali dobytčie trhy. Dňa 17. júla 1992 bola vyhlásená Zvrchovanosť Slovenska, 1. 9. 92 schválená ústava Slovenskej republiky a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika v ktorej sa do dnes obec prezentuje a rozvíja ako malebná obec na Slovensku v okrese Nové Zámky.

  Zdroj: Wikipedia.org, e-obce.sk, strekovin.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Strekov – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár