Palárikovo – Nové Zámky Okolie

Palárikovo – Nové Zámky Okolie

Palárikovo maď. Tótmegyer je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Obec je pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi a publicistovi Jánovi Palárikovi. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1746.

Palárikovo - Nové Zámky Okolie
Palárikovo
erb obce

Obec Palárikovo, pôvodným názvom Slovenský Meder leží na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 13 km od okresného sídla Nové Zámky a 8 km od Šurian. Obec Palárikovo patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Palárikovo: Oficiálna stránka obce

Kataster obce s rozlohou 5129 ha má rovinatý charakter, s priemernou nadmorskou výškou 113 n. m. K obci patria miestne časti – Čiky, Ľudovítov, Jur , Žofia a Drahy.

Obyvateľstvo obce Palárikovo tvoria obyvatelia slovenskej národnosti. Napriek tomu, že v okolitých obciach prevláda obyvateľstvo maďarskej národnosti, v Palárikove vždy prevládali Slováci ( aj v časoch Uhorska ).

Po náboženskej stránke obyvatelia Palárikova sú prevažne rímski katolíci. Obec Palárikovo má dve profesionálne futbalové družstvá. OTJ Palárikovo hrá v sučasnosti v III. lige Juhovýchod organizovanej Západoslovenským futbalovým zväzom. B-mužstvo hrá okresnú ligu.

Obec leží na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 12 km od Nových Zámkoch a 8 km od Šurian. Z hľadiska územného členenia patrila v minulosti do Nitrianskej župy, do okresu Nové Zámky , Nitriansky kraj.

Celý kataster má rovinatých charakter s kvalitnou poľnohospodárskou pôdou. Rozprestiera sa na aluviálnej nive rieky Dunaj. Nachádzajú sa tu mnohé podmáčané výškovo poklesnuté terény, nazývané slaniská.

Palárikovo – Nové Zámky Okolie

Katastrálne územie má rozlohu 5129 ha, t.j. s hustotou obyvateľstva 0,87 na 1 hektár , s nadmorskou výškou 110 – 121 m. Obec sa rozprestiera po dvoch stranách umelého odvodového kanála nazývaného „Cergát“, alebo Dlhý kanál.

Z hľadiska funkčného usporiadania jednotlivých zón prevláda zóna s funkciou bývania. Zástavbu tvoria prevažne rodinné domy, čiastočne bytové domy do výšky max. 4 podlažné. Centrum tvorí občianska vybavenosť: pošta, obchodný dom, škola, zdravotné stredisko, dom kultúry, obecný úrad. Priemyselná resp. poľnohospodárska zóna je v okrajových častiach obce.

[symple_googlemap title=“Palárikovo – Nové Zámky Okolie“ location=“Palárikovo, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“10″ height=250]

 

Pokiaľ sa týka urbanistickej kompozície prevláda zástavba formou ulice s bohatou pouličnou zeleňou. Nemožno prehliadnuť dva jestvujúce nádherné priehľady: z Hlavnej ulice na rímskokatolícky kostol, ktorý je výškovou dominantou obce, a zo Štefánikovej ulice na historický kaštieľ.

Tieto dve ulice zároveň tvoria dve hlavné kompozičné osi sídelného útvaru. Erb obce schválila Heraldická komisia MV SR. Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený návrh symbolov obce Palárikovo: erb, vlajka a obecná pečať, ako ich navrhol PhDr. Ladislav Vrteľ, tajomník HK MV SR (dňa 7. septembra 1995).

Erb obce má vlastnú kompozíciu. Zobrazené sú v ňom tri bažanty, čo v heraldickej reči znamená množstvo. Erb obce má túto podobu: v modrom štíte tri zlaté bažanty so strieborným zbrojom (2:1)

Historické názvy obce Palárikovo: 

  • 1248 Meger
  • 1773, 1786 Megyer
  • 1808 Tót-Megyer
  • 1863–1913, 1938–1945 Tótmegyer,
  • 1920 Slovenský Meder, 1927–1938
  • 1945–1948 Slovenský Meder, Tót-Megyer
  • 1948– Palárikovo

Obec Palárikovo, v minulosti nazývaná Slovenský Meder, patrí k väčším sídlam okresu Nové Zámky. História kraja, v ktorom obec leží siaha hlboko do predhistorickej doby. Svedčia o tom archeologické vykopávky osídlenia od neolitu po stredovek, keltské pohrebisko z 3. až I. storočia pred n. l., žiarové hroby strednej bronzovej doby, sídliskový objekt z rímskej doby a z ranného stredoveku.

Obec Meder je písomne doložená roku 1248, a to ako majetok kráľovien. Do roku 1431 patrila do majetku Ctibora, ktorý bol majiteľom šurianskeho hradu. V rokoch 1308 – 1321 si ľud veľa vytrpel za vojen Matúša Čáka s Karolom Róbertom. Roku 1430 sa regiónom dvakrát prehnali husitské vojská.

28.marca 1435 zasadal kráľovský súd , ktorý zrušil závet Ctibora ml. a majetok prešiel na kráľa Žigmunda, ktorý Slovenský Meder daroval za služby Michalovi Orsághovi. Meder Turci dobili v r. 1559. V roku 1617 sa z týchto príčin spomína naša obec ako Puszta Megyer.

V roku 1676 zhromaždili Turci v Nových Zámkoch veľké vojsko na prepadnutie Moravy. Časť vojska bola umiestnená v severnej časti regiónu dnešného Palárikova. Od roku 1690 patrila naša obec rodu Kaunitz z Moravy.

Po roku 1690 podľa archívnych záznamov žijú v obci okrem pôvodných obyvateľov i kolonisti z Moravy. Novousadlíci osídľovali naše územie v rokoch 1690- 1694. Kuruckým povstaním a predovšetkým smrťou Dominika Ondreja Kounica končí sa vzrast Nových Kounic – ako sa v tom čase nazývala naša obec.

Jeho syn Oldřich Kounic nemal o Nové Kounice záujem, pretože panstvo takmer nič nevynášalo, a tak ho 1. apríla 1730 predal kuruckému generálovi Alexandrovi Károlimu de Nagy Károly. Bo to práve on, čo dal v rokoch 1703-1710 ako kurucký generál spustošiť panstvo Kounicov.

Názov obce Tót Megyer sa vyskytuje prvý raz písomne v archívoch grófov Károlyiovcov roku 1725. Gróf Károly dal postaviť na mieste bývalého kaštieľa grófa Kounica nový kaštieľ. Postavili ho v neskorobarokovom slohu a začiatkom 19.storočia ho prestavali v klasicistickom slohu.

Má tvar písmena U. Pôvodne mal 90 izieb. Jeho exteriér tvorí 52 hektárový park. V majeri za parkom bola veľká dielňa – fabrika s parnými strojmi. Roku 1820 sa v Mederi realizovala výroba prvého celého železného pluhu v Uhorsku. Rod Károlyiovcov pôsobil v obcí až do roku 1945. Dňa 1. augusta 1948 bola obec Slovenský Meder premenovaná na PALÁRIKOVO.

Obec je bohatá na rôzne pamätihodnosti. Komisia v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu spracovala evidenciu pamätihodností.

Už spomínaný kaštieľ, drevená vodáreň / jedinečná technická pamiatka z r. 1861 / a kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1746 sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Do zoznamu pamätihodností je zapísaných 32 pamätihodností medzi iným : triumfálna brána so stajňami pre kone, sýpka, škola z r. 1863, fara z r. 1746, polyfunkčný dom z r 1900, , spolkový dom z r. 1909 , pamätné tabule významným osobnostiam – Gabrielovi Paulíkovi, Karolovi Strmeňovi, k založeniu medzinárodnej poľovníckej spoločnosti CIC, pomníky, sochy , kríže , cintoríny , hospodárska dráha / úzkokoľajka/, pamätná izba ,… atď.

  Zdroj: Wikipedia.org, obecpalarikovo.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Palárikovo – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

2 thoughts on “Palárikovo – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár