Vojenské zabezpečenie Slovenska

Vojenské zabezpečenie Slovenska Vojenské obsadzovanie Slovenska začalo od moravských hraníc dňa 1.novembra 1918, kedy dorazil do Holiča z Hodonína asistenčný oddiel bývalého streleckého (zeměbraneckého) pluku 25 pod velením nadporučíka Augustína Ripku. Vojenské zabezpečenie Slovenska 2. novembra dosiahol Malaciek a zotrval tam

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Pantaleon Jozef Roskovský

Pantaleon Jozef Roskovský Pantaleon Jozef Roskovský sa narodil dňa 10.3.1734 v Starej Ľubovni – a zomrel dňa 27.3.1789 v Pešti, v súčasnosti Budapešť. Bol organista, hudobný skladateľ a hudobný teoretik. Pantaleon Jozef Roskovský pochádzal z hudobníckej rodiny. Otec Jakub bol

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Robert Vano

Robert Vano narodený 5. mája 1948 v Nových Zámkoch je významný svetovo známy slovenský fotograf žijúci v Prahe. Robert Vano sa narodil na Slovensku v meste Nové Zámky. Po maturite v roku 1967 miesto nástupu na vojnu emigroval cez Juhosláviu

ČÍTAJ ĎALEJ ...