Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky V rámci prechádzky mestom Nové Zámky môžeme nájsť Kaplnku Panny Márie na ulici Šafáriková. Kaplnka Panny Márie Nové Zámky bola postavená v druhej polovici 18. storočia. Podľa jednej povesti v roku 1709 tunajší Mariánsky obraz, ktorý bol známy

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kaplnka svätej Anny Nové Zámky

Kaplnka svätej Anny Nové Zámky Kaplnka svätej Anny Nové Zámky. Medzi najstaršie zachované pamätihodnosti v našom meste, patrí Baroková stavba Kaplnka svätej Anny Nové Zámky. Vybudovali ju novozámockí priemyselníci nemeckého pôvodu v roku 1761. Spoločnosť svätej Anny bola založená v tom

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kaplnka svätého Antona Nové Zámky

Kaplnka svätého Antona Nové Zámky Kaplnka svätého Antona Nové Zámky. Postavili ju v roku 1913. Na stavbu finančne osobne prispel sumou 200 korún aj kráľ František Jozef. Na vnútornej stene kaplnky je nápis, ktorý v slovenskom preklade znie: „Túto kaplnku

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky je v Nových Zámkoch prvá novodobá reformovaná farnosť ktorá bola založená v máji 1934. Bohoslužby sa konali v dome Františka Udvarosa. Myšlienka postavenia nového kostola sa zrodila v roku 1938.

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Evanjelický kostol Nové Zámky

Evanjelický kostol Nové Zámky   Kostol Evanjelickej cirkvi, Evanjelický kostol Nové Zámky bol postavený v neogotickom slohu v roku 1905. Vysvätený bol 15. augusta 1905. Evanjelický kostol Nové Zámky Do roku 1978 bolo nad vchodom napísané Lutherove motto: „Silný hrad je

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky. K väčšiemu osídľovaniu občanov židovského pôvodu na území mesta Nových Zámkoch začalo dochádzať v 19. storočí. Medzi rokmi 1859-1863 si židovská náboženská obec vybudovala svoju prvú synagógu, ktorá sa neskôr

ČÍTAJ ĎALEJ ...