Salka – Nové Zámky Okolie

Salka maď. Ipolyszalka je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Obec Salka leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa, 11 km na severovýchod od Štúrova.  V obci je neskorobarokový, rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z 2. polovice 18. storočia, krstiteľnica je

ČÍTAJ ĎALEJ ...