Kamenica nad Hronom – Nové Zámky Okolie

Kamenica nad Hronom maďarsky Garamkövesd je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Kamenica nad Hronom je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1734. Osídlenie je dokázané v neolite, eneolite, v staršej dobe bronzovej, s hatvanovskou a maďarovskou kultúrou,

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Bajtava – Nové Zámky okolie

Bajtava leží v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky. V roku 2011 mala obec 403 obyvateľov, z ktorých sa 336 hlásilo k maďarskej a 36 k slovenskej národnosti. Rozkladá sa na západnej strane Kováčovských kopcov,v kotline na okraji chránenej prírodnej

ČÍTAJ ĎALEJ ...