Salka – Nové Zámky Okolie

Salka maď. Ipolyszalka je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Obec Salka leží v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Ipľa, 11 km na severovýchod od Štúrova.  V obci je neskorobarokový, rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej z 2. polovice 18. storočia, krstiteľnica je

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Pavlová – Nové Zámky Okolie

Pavlová maď. Garampáld je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca z roku 1810. Obec leží v nadmorskej výške 115-268 m n.m. a stred obce 136 m n.m. Obec sa rozprestiera v juhozápadnej časti Ipeľskej

ČÍTAJ ĎALEJ ...