Július Bajcsy

Július Bajcsy Július Bajcsy sa narodil 12. decembra 1930 v Nových Zámkoch. Po skončení gymnázia študoval Július Bajcsy na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po jej absolvovaní v roku 1953 nastúpil Július Bajcsy cestu vysokoškolského pedagóga na tej istej vysokej škole,

ČÍTAJ ĎALEJ ...