Nové Zámky Zámčan

Nové Zámky Zámčan

Pôvodný Singerov dom kúpil 1. augusta 1930 Tomáš Baťa za 1 000 000 Kčs. Starú budovu dal ihneď zbúrať a podľa skôr vypracovaných projektov obchodného domu sa v marci 1930 začala výstavba. Začiatkom septembra 1931 bol dokončený a vybavený potrebným obchodným zariadením. Slávnostne ho otvorili 8. 9. 1931. Podľa literatúry chcel Baťa tento projekt pôvodne realizovať na Hlavnom námestí – odkúpením rožného domu obchodníka Freunda, ale zišlo z toho.

Nové Zámky Zámčan

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Zámčan

Nové Zámky Zámčan  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Zámčan


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár