Nové Zámky Vojsko Kasárne

Nové Zámky Vojsko Kasárne

Nové Zámky Vojsko Kasárne

Nové Zámky Vojsko Kasárne

Nové Zámky Fotoalbum

Roku 1904 boli vybudované kasárne, ktoré postavili na okraji mesta aj baraky na ubytovanie vojsk, využívali sa najmä počas vojenských cvičení. V Nových Zámkoch vojenská správa prenajímala tzv. Vodné a Horváthove kasárne. Roku 1893 tu postavili husárske kasárne. Hotel Zlatý lev sa spomína ako Kasárenský hotel, v ktorom boli ubytovaní dôstojníci.

Poskytovanie kapacitných možností armáde mesta Nové Zámky v roku 1900
Počet vojakov a žandárov
Názov mesta Spol. armáda Honvédstvo Žandárstvo
Spolu
Nové Zámky 5 172 4 181

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Vojsko Kasárne

Nové Zámky Vojsko Kasárne  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Vojsko Kasárne


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár