Nové Zámky Školy

Nové Zámky Školy

Škola je vo všeobecnosti akékoľvek výchovno-vzdelávacie zariadenie, organizácia alebo inštitúcia. Niekedy sa týmto pojmom myslí budova alebo sídlo danej inštitúcie.

Nové Zámky Školy

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Školy

Základné školy

 • Základná škola na Devínskej ulici
 • Základná škola Gábora Bethlena
 • Základná škola Gergelya Czuczora
 • Základná škola na Hradnej ulici
 • Základná škola na Mostnej ulici
 • Základná škola na Nábrežnej ulici
 • Bývalá Simorova škola
 • Špeciálna základná škola (Bývalý Flengerov inštitút)
 • Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
 • Súkromná spojená škola /Regionálne edukačno-sociálne centrum/

Stredné školy

 • Gymnázium M.R. Štefánika
 • Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Petra Pázmánya
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Štefana Aniána Jedlíka a Obchodná akadémia
 • Stredná priemyselná škola ekonomická
 • Stredná zdravotnícka škola
 • Stredná odborná škola, Jesenského 1

Nové Zámky Školy  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Školy


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.
[gs-fb-comments]