Dolný Ohaj – Nové Zámky okolie

Dolný Ohaj je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Ohaj je rímskokatolícky kostol Svätej rodiny a sv. Imricha z roku 1873. Územie obce bolo osídlené v období neolitu (mladšia kamenná doba), čoho dôkazom je sídlisko želiezovskej kultúry. Obdobie

ČÍTAJ ĎALEJ ...