Kardinál Ján Šimor

Ján Šimor, kardinál Ján Šimor (maď. Simor János) sa narodil začiatkom 19. storočia, 23. augusta roku 1813 v Stoličnom Belehrade. Zomrel 23.1 roku 1891 v Ostrihome. Ján Šimor bol rímskokatolícky duchovný, rábsky biskup, ostrihomský arcibiskup, uhorský knieža-prímas a kardinál. Kardinál

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Staničná Cigánska kapela

Staničná Cigánska kapela partrí neodmysliteľne k histórii novozámockej železničnej stanice. Nové Zámky sa po roku 1900 stali významnou železničnou križovatkou Slovenska. Bolo to po tom, ako bola v roku 1900 daná do prevádzky železničná trať Nové Zámky – Šurany a

ČÍTAJ ĎALEJ ...