Kamenica nad Hronom – Nové Zámky Okolie

Kamenica nad Hronom maďarsky Garamkövesd je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Kamenica nad Hronom je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela z roku 1734. Osídlenie je dokázané v neolite, eneolite, v staršej dobe bronzovej, s hatvanovskou a maďarovskou kultúrou,

ČÍTAJ ĎALEJ ...