Kmeťovo – Nové Zámky Okolie

Kmeťovo, maď. Gyarak je v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie z roku 1884. V súčasnosti má obec Kmeťovo 928 obyvateľov. Obec Kmeťovo je pomenovaná podľa slovenského národovca, ľudovýchovného pracovníka, zberateľa, organizátora slovenského vedeckého života, kňaza a vedca

ČÍTAJ ĎALEJ ...