Nové Zámky Povodne

Nové Zámky Povodne

Nové Zámky Povodne 2010 – Okolie rieky Nitra a Žitava

Povodeň je prírodný jav spôsobený rozliatím nadmerného množstva vody v krajine mimo koryta vodných tokov. Jej následky môžu byť rôzne veľké škody na majetku, ekologické škody či obete na ľudských životoch. Povodne spôsobujú škody najmä domácnostiam, infraštruktúre a podnikateľským subjektom, ktoré sa nachádzajú v prirodzených záplavových územiach. Aj keď povodňovej škody je možné znížiť odsťahovaním od vodných tokov, ľudia tradične žili a pracovali v ich blízkosti, pretože krajina je tu väčšinou plochá a úrodná a rieky ponúka dopravné možnosti.

Niektoré povodne sa vyvíjajú pomaly, zatiaľ čo iné, ako prívalové povodne, sa môžu vyvinúť v priebehu niekoľkých minút, a to aj ďaleko od vodných tokov (napr. Z eróziou ohrozených polí, rozsiahlych nepriepustných plôch) alebo bez viditeľných známok dažďa. Povodne môžu byť lokálne, ovplyvňujúce blízke okolie vzniku, alebo veľmi rozsiahle, ovplyvňujúce celé povodia.

Nové Zámky Povodne 2010Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Povodne 2010

Nové Zámky PovodneNové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Povodne


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.
[gs-fb-comments]