Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti

Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti

Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti

Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti. Nie nevýznamnú skupinu novozámockých cigáňov tvorili hudobníci. V roku 1854 žilo v Nových Zámkoch rómskych 43 rodín s 218 príslušníkmi, z ktorých bolo 22 muzikantov. Koncom 19. storočia vo Viedni, či v Budapešti, Londýne, Berlíne a Drážďanoch pôsobil pôvodom novozámocký cigánsky primáš Ľudovít Kolompár-Komlósi. Od polovice 19. storočia sa stalo neodmysliteľnou súčasťou železničnej stanice v Nových Zámkoch vyprevádzanie a vítanie vlakov o ktorú sa postarala Staničná Cigánska kapela, ktorá najčastejšie hrávala „Rákocziho pochod“.

Péro Cigánski muzikantiTento zvyk sa zachoval až do konca prvej svetovej vojny. Zvyk bol zakázaný iba počas Bachovho absolutizmu. Cigánsku hudbu na stanici zakázali potom po prvej svetovej vojne prichádzajúci českí úradníci. Táto tradícia bola ešte raz obnovená medzi rokmi 1938 – 1944, no po skončení II. svetovej vojny Staničná Cigánska kapela úplne zanikla.

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti

Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom VIDEO zobrazení

Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.
[gs-fb-comments]

One thought on “Nové Zámky Péro Cigánski muzikanti

Comments are closed.