Nové Zámky Odstrel komína

Nové Zámky Odstrel komína

Nové Zámky Odstrel komína

Dňa 22.1.2011 mohli novozámčania sledovať odstrel komína na Považskej ulici. Komín slúžil bývalej kotolni pre práčovňu. Pri odstrele komína bolo použitých niekoľko vrtov, do ktorých bolo nabité niekoľko kilogramov plastickej trhaviny, roznet bol vykonaný pomocou elektrických milisekundových časovaných rozbušiek. Pád komína bol situovaný do voľného priestoru medzi voľné objekty v areáli. Deštrukcia továrenských komínov pomocou výbušnín je jedným z najnáročnejších spôsobov, ale súčasne aj najrýchlejším a najbezpečnejším.

Zostrelený komín už dlhú dobu neslúžil svojmu pôvodnému účelu a nebol teda dôvod na jeho ďalšiu existenciu. Na demoláciu komína v budúcnosti nadviaže demolácia ďalších susediacich nevyužívaných a v budúcnosti už nevyužiteľných objektov. Uvoľní sa tak miesto pre budúci rozvoj zóny a tým sa aj zvýši jej potenciál z pohľadu umiestňovania prípadných nových investícií.

Nové Zámky Odstrel komínaNové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Odstrel komína

Nové Zámky Odstrel komínaNové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Odstrel komína


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.
[gs-fb-comments]