Nové Zámky Listiny Medaile Mapy Erby

Nové Zámky Listiny Medaile Mapy Erby

Nové Zámky Listiny Medaile Mapy Erby

Nové Zámky Listiny Medaile Mapy Erby. Numizmatika (fr. < gr.) je pomocná historická veda, ktorá skúma mince a papierové platidlá a príbuzné pamiatky. Úlohou numizmatiky je aj štúdium dejín cien a miezd a starostlivosť o hmotný materiál – mince, medaily, účelové známky, plakety, žetóny a ďalšie hmotné pramene, ktoré majú s numizmatikou súvislosť. V súvislosti s numizmatikou sa súčasný zberatelia stretávajú na numizmatických burzách, kde si porovnávajú svoje zbierky a obchodujú s týmto artiklom. Vätšina medailí a vznácnejších mincí sa nachádzajú v múzeách napríklad v Nemecku, Maďarsku, ale i u nás na Slovensku.

Nové Zámky Listiny Medaile Mapy ErbyFaleristika je pomocná veda historická, ktorá sa zaoberá popisom a históriou rádov a vyznamenaní. Pojednáva teda o viditeľne nosených vyznamenaniach, tj. O rádoch, medailách a odznakoch, ktoré boli udelené za zásluhy akéhokoľvek druhu. Má pomerne úzky vzťah k heraldike ako náuke o znakoch. Obe disciplíny majú spoločné korene v dobe križiackych vojen, kedy sa bojujúci rytieri, skrytie za svojou zbraní, zdobili symboly k svojmu ľahšiemu rozlíšenie. Záležitosťou praktickej heraldiky, tj. Dodržiavaním jej zásad, tvorbou a popisom znakov sa kedysi zaoberali príslušní kráľovskí úradníci – Heroldi.

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Listiny Medaile Mapy Erby

Nové Zámky Listiny Medaile Mapy Erby  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom VIDEO zobrazení


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]