Nové Zámky Komárňanská

Nové Zámky Komárňanská

Nové Zámky Komárňanská

Nové Zámky Komárňanská ulica / cesta, je celkom pravdepodobne cesta ktorá je asi rovnako stará ako dejiny samotných Nových Zámkov. Cesta bola prirodzenou spojkou, po ktorej prúdil do pevnosti a neskôr do mesta vo veľkom meradle ľudia a náklad. Jednalo sa o dôležitú cestu ktorá viedla v pevnosti Nové Zámky od Viedenskej cez Ostrihomskú bránu až do pevnosti v Komárne.

Nové Zámky KomárňanskáJej význam vzrástol hlavne po začatí osídľovania pod hradbami pevnosti. V tej dobe sa po Komárňanskej ceste prevážala hlavne vojenská technika, kupci a poľnohospodárstvo, opačným smerom sa vozilo uhlie a koks ktoré bolo dopravované lodnou dopravou do Komárna. V 50. tych rokoch, po skončení 2. svetovej vojny, dostala ulica nové označenie. Ulica z Nových Zámkov do Komárna bola premenovaná na ,,ulicu Červenej Armády„, ale v povedomí novozámockého obyvateľstva zostala naďalej známa, ako ,,Komárňanská ulica / cesta„.

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Komárňanská

Nové Zámky Komárňanská  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom VIDEO zobrazení

Nové Zámky Komárňanská


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]