Nemocnica Nové Zámky

Nemocnica Nové Zámky

Nemocnica Nové Zámky – história…

Počiatky novozámockej nemocnice siahajú do minulého storočia. Výstavbou nemocnice v Nových Zámkoch sa začala zaoberať mestská rada začiatkom roku 1853. Na tento účel sa začali vykonávať peňažné zbierky. Darcovia boli nielen obyvatelia Nových Zámkov, ale aj obyvatelia okolitých miest a dedín. Vyzbierané prostriedky boli uložené v bankách vo forme cenných papierov. Najväčšiu zásluhu o zveľadenie financií na výstavbu nemocnice mal riaditeľ novozámockej sporiteľne Ferencz Kapisztóry (1818 – 1900), ktorý ich spravoval.

Nemocnica Nové Zámky

Pre výstavbu nemocnice bola zriadená komisia. Prvou úlohou tejto komisie bolo vybrať pozemok pre novú nemocnicu. Pozemok, ktorý určili ako najvhodnejší a odporučil ho aj župný lekár, nepatril mestu Nové Zámky. Za pomoci Ferenca Kapisztóryho sa ho podarilo odkúpiť od ostrihomského arcibiskupstva za 8 980 forintov. Stavba stála 49 120 forintov a 72 grajciarov. Vnútorné vybavenie nemocnice stálo 9 550 forintov a 99 grajciarov. Nemocnica bola vybudovaná v priebehu rokov 1894 -1896.V areáli bol postavený jednoposchodový pavilón, ktorý slúžil ako lôžková časť. Bolo tu spolu 38 postelí, ktoré slúžili pre chirurgických pacientov i pre pacientov s vnútornými ochoreniami. Bola tam aj operačná sála a lekárska ordinačná miestnosť. Jeden obytný dom bol upravený tak, že slúžil ako byty pre zamestnancov, sklady, ďalej v ňom bola prijímacia miestnosť s lekárskou kanceláriou, kuchyňou, komorou, práčovňou a sušiarňou. Slávnostné odovzdanie sa konalo 1. 6. 1896. Prvým riaditeľom a zároveň aj jediným primárom nemocnice bol MUDr. Štefan Dohmann. 

 

Nemocnica Nové Zámky

Nové Zámky Fotoalbum

Nemocnica Nové Zámky, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nemocnica Nové Zámky

Nové Zámky Autobusová stanica  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom VIDEO zobrazení

Nemocnica Nové Zámky


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]

One thought on “Nemocnica Nové Zámky

Comments are closed.