Autobusy našej mladosti

Autobusy našej mladosti

Autobusy našej mladosti Nové Zámky

Prvý autobus (vtedy ešte pod názvom omnibus) so spaľovacím motorom predstavil Karl Benz v roku 1895, do pravidelného linkového prevádzky sa dostal v októbri roku 1899 v Londýne. Vtedy sa jednalo o veľmi nespoľahlivá vozidla, naviac pre veľmi obmedzený počet cestujúcich (okolo 10-20 osôb). Vývoj však išiel rýchlo dopredu a okolo roku 1930 už autobusy uviezla až 50 ľudí a boli poháňané rôznymi palivami – na svietiplyn, na naftu, na drevoplyn atp. Hlavný rozvoj autobusovej dopravy však nastal až krátko po 2. svetovej vojne, keď bola rozšírená infraštruktúra pre automobilovú dopravu (zlacnel benzín a nafta, boli kvalitnejšie cesty a pod.). V druhej polovici 20. storočia autobusy postupne prevládli v MHD a doplnili tak električky na linkách nevyžadujúcich vysoké prepravné kapacity. Na rozdiel od nich sú totiž manévrovatelnější, lacnejšie, jednoduchšie a majú veľmi nízke náklady na budovanie liniek, takže si verejnú dopravu autobusmi môžu dovoliť aj niektoré menšie mestá.

Termín „autobus“

Pre autobus sa pôvodne používal rovnaký termín ako pre skoršie Konská prostriedok nekoľajové hromadnej dopravy, teda omnibus. Pre odlíšenie sa začalo používať označenie automobilový omnibus, z čoho potom skrátením vznikol súčasný termín autobus.

Autobusy našej mladosti Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Autobusy našej mladosti

Autobusy našej mladosti  Nové Zámky Fotoalbum


Autobusy našej mladosti

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Nájdete u nás veľké množstvo informácií o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i veľké množstvo infrmácií o Osobnostiach nášho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]