3D Pevnosť Nové Zámky

3D Pevnosť Nové Zámky

V rokoch 1573-1581 bola vybudovaná pevnosť Nové Zámky, ktorá vo svojej dobe patrila k najväčším a najdokonalejším. Navrhli ho architekti bratia Baldigarovci ktorí túto stavbu riadili aj realizovali. Dnešné mesto vyrástlo okolo tejto pevnosti. Osmani sa ju pokúšali počas svojho ťaženia v Uhorsku šesťkrát neúspešne dobyť, podarilo sa im to v roku 1663. Nové Zámky potom Turci držali až do roku 1685. Pevnosť bola navrhnutá do tvaru šesťuholníka a mala 6 bášt.

Každá z bášt nového opevnenia dostala svoje meno: Žerotínova, Fridrichova, Česká, Forgáčova, Cisárska a Ernestova bašta.

  • Žerotínova a Fridrichova bašta dostali meno podľa dozorcu stavby,
  • Česká bašta dostala meno podľa českých stavov, ktoré prispeli na stavbu pevnosti,
  • Forgáčova bašta podľa Šimona Forgáča, hlavného kapitána Preddunajského vojenského obvodu,
  • Cisárska bašta podľa uhorského kráľa a nemecko-rímskeho cisára Maximiliána,
  • Ernestova bašta podľa arcivojvodu Ernesta, miestodržiteľa Uhorska.

Pevnosť mala dve brány: Viedenskú a Ostrihomskú. Pod hradom sa rozprestieral rozsiahly tunelový systém. Hrad bol obklopený vodnou priekopou, do ktorej zaviedli vodu rieky Nitry.

Šimon Forgáč, ktorý sa tým stal kapitánom Nových Zámkov, prevzal hrad od Fridricha Žerotína 2. októbra 1580. Palác hradného kapitána spolu s mestskými kúpeľmi stál v západnej časti Hlavného námestia. V poslednej štvrtine 16. storočia bol pri tomto paláci postavený reformovaný kostol. Tento kostol možno vidieť už aj na rytine z roku 1595. Bol to najväčší kostol pevnosti. Kalvíni v Nových Zámkoch mali dvoch farárov. V tomto meste trikrát sídlil kalvínsky biskup.

Nové Zámky Fotoalbum

Pevnosť Nové Zámky 3D

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

3D Pevnosť Nové Zámky

Za touto peknou videoprezentáciou je Team YouTube kanálu OZ Hradiska a zásluha patrí rovnako aj tvorcom Various Artists, Derek Fiechter a Brandon Fiechter.

 

 

 3D Pevnosť Nové Zámky Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

3D Pevnosť Nové Zámky


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]