Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Výroba chladničiek Elektrosvit Nové Zámky

Výroba chladničiek Elektrosvit Nové Zámky

Výroba chladničiek Elektrosvit Nové Zámky

Výroba chladničiek Elektrosvit Nové Zámky

Výroba chladničiek a svietidiel Elektrosvit Nové Zámky predstavovala v minulosti rovný ako v súčasnosti prvoradý výrobný program, významné miesto v novozámockom závode Elektrosvit zaberá aj výroba chladničiek. Rok 1953 treba považovať za významný medzník existencie závodu a podniku, pretože bol nielen rokom konkrétnych začiatkov budovania technickej základne a technickej tvorivej činnosti na úseku vývoja a konštrukcie výrobkov, ale aj rokom, v ktorom podnik získal právo výroby domácich absorpčných chladničiek. Koncom roka 1953 rozhodol nadriadený orgán previesť výrobu chladničiek značky Maneta s obsahom 60l do závodu Továrne na chladničky v Zlatých Moravciach do základného závodu Elektrosvit v Nových Zámkoch.

Počiatočné obdobie výroby chladničiek v našom závode možné rozdeliť do dvoch etáp. V prvej etape sa ešte v decembri 1953 rozbehla výroba kompletných skríň a konečná montáž chladničiek. V druhej etape sa rozbehla výroba chladiacich aparatúr, ktorá si vyžiadala náročnejšie organizačné i kádrové riešenia, intenzívnu prípravu zváračov, utvorenie nových kapacít a zladenie materiálových a osobných predpokladov v celok, schopný dobre zvládnuť nové, technicky pomerne náročné úlohy. Výroba chladničiek kládla zvýšené úlohy predovšetkým na konštruktérov a výrobca nástrojov. Od ich práce záviselo splnenie úloh v stanovených termínoch a postupoch prác, vyplývajúce z delimitácie a dočasnej spolupráce medzi zúčastnenými organizáciami, ktoré mali zabezpečiť nerušené dodávky. Pracujúci nášho závodu sa úspešne zhostili aj tejto nemalé úlohy. V krátkom čase pozoruhodne rozvinuli výrobu chladničiek. Technická úroveň nových výrobkov, nesúcich názov Elektrosvit, si za niekoľko rokov vydobyla plné uznanie u spotrebiteľa.

 

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Výroba chladničiek Elektrosvit Nové Zámky

Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení


Výroba chladničiek Elektrosvit Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version