Portrét Ahmeda Köprülü Tureckého Veľkovezíra (1635-1676) a Krajinského sudcu grófa Adama Forgácha (1601-1681),Dva portréty vedľa seba, oba v oválnom ráme.Ľavý je portrét Ahmeda Köprülü, pod ním mapa Nových Zámkov.Na pravej strane je Adam Forgách, pod ním pohľad na mesto Nové Zámky z perspektívy.

Portrét Ahmeda Köprülü Tureckého Veľkovezíra (1635-1676) a Krajinského sudcu grófa Adama Forgácha (1601-1681),Dva portréty vedľa seba, oba v oválnom ráme.Ľavý je portrét Ahmeda Köprülü, pod ním mapa Nových Zámkov.Na pravej strane je Adam Forgách, pod ním pohľad na mesto Nové Zámky z perspektívy.

Portrét Ahmeda Köprülü Tureckého Veľkovezíra (1635-1676) a Krajinského sudcu grófa Adama Forgácha (1601-1681),Dva portréty vedľa seba, oba v oválnom ráme.Ľavý je portrét Ahmeda Köprülü, pod ním mapa Nových Zámkov.Na pravej strane je Adam Forgách, pod ním pohľad na mesto Nové Zámky z perspektívy.

Pridaj komentár