Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Tomáš Karol Oto Bartal

Tomáš Karol Oto Bartal

Tomáš Karol Oto Bartal

Tomáš Karol Oto Bartal sa narodil 28.8.1933 v Kravanoch nad Dunajom bol novozámocký kaplán, neskôr čestný dekan a administrátor novozámockej farnosti, kňaz rádu premonštrátov, opát kláštora Jasov, autor knihy „Tanúságot tenni az Evangéliumról„.

Publikuje v maďarských Katolíckých novinách, Remény. Tomáš Karol Oto Bartal je príslušníkom Rožňavskej Diecézy. V súčasnosti žije Tomáš Karol Oto Bartal ako opát na dôchodku v opátstve rádu Premonštrátov Jasov.

Tomáš Karol Oto Bartal – Život

Tomáš Karol Oto Bartal O.Praem.

V roku 1953 vyštudoval Tomáš Karol Oto Bartal vysokú školu v Štúrove (Ostrihom/Esztergom – HU) a neskôr študuje teológiu v Bratislave. Za kňaza bol Tomáš Karol Oto Bartal vysvetený v júli roku 1958.

Svoj kňažský život absolvoval Tomáš Karol Oto Bartal na rôznych miestach: ako jeho prvé pôsobisko po vysviacke bolo v Kremnici v roku 1958-1960, v roku 1960-1961 pôsobil v Banskej Bystrici, v roku 1961-1962 ako mladý kaplán v Nových Zámkoch, roku 1970 už pôsobil vo funkcii farára v obci Gbelce.

opát Tomáš Karol Oto Bartal O.Praem.

V roku 1976 je Tomáš Karol Oto Bartal vymenovaný za čestného dekana vo farnosti Nové Zámky, rok na to v roku 1977 bol Tomáš Karol Oto Bartal vymenovaný za administrátora (vikára) novozámockej farnosti.

Práca v seminári

Roku 1986 sa Tomáš Karol Oto Bartal stává rektorom v Bratislavskom bohosloveckom seminári. V roku 1990 je Tomáš Karol Oto Bartal zvolený za Opáta v kláštore rádu Premonštrátov Jasov.

Tomáš Karol Oto Bartal – Najdôležitejšie momenty života

V porevolučnom období po Sametovej revolúcii sa Tomáš Karol Oto Bartal venuje politike a komunitnému životu. Nasledovali Jasov, Košice a potom život v kláštore opátstva. V roku 1990 to bol najskôr kláštor v Košiciach a v roku 1991 opátstvo kláštora rádu Premonštrátov Jasov. V období rokov 1993-1995 vykonává Tomáš Karol Oto Bartal svoju pastorálnu činnosť v Rožňavskom Gymnáziu a životu v kláštore.

Vďaka reštitúcii získává Tomáš Karol Oto Bartal zákonné právo na lesy, tehelňu a pílu. Výučbu bez pedagogických spôsobilostí s obyvateľmi Slovenska nevykonáva. V roku 1989 vysvecuje Tomáš Karol Oto Bartal mníchov ktorý pôsobia v rôznych krajoch. Spolu ich je 11 z toho 8. s večným sľubom do mníšskeho stavu a 3. novicov. V roku 1999 ich je už 16! Z toho 13. kňazov, 2. diakoni a jeden jednoduchý proklamovanými študent, všetci boli členmi rádu. Túto komunitu viedol Tomáš Karol Oto Bartal až do roku 2009.

Tomáš Karol Oto Bartal píše O svojom rodisku: Spomienky na domov

Moja rodná zem – moja rodná dedina

Veľa som uvažoval o tom, ako mám vysloviť lásku k mojej rodnej zemi, rodnej dedine. Myslím, že sa to dá uskutočniť tak, že budem úprimný a napíšem na papier časť mojich spomienok. Zostarol som, ale dobre mi padne prechádzať sa, vysedávať a spomínať na brehu Dunaja. V myšlienkach sa vydávám na cestu.

Pozerám na obrovskú, milú rieku, na starý Dunaj. Začudujem sa. Aká čistá bola voda v rieke, keď sme sa v detstve kúpali vo vlnách, keď prichádzala loď Pasasér / parník, ktorý prepravoval osoby/. Vtedy ešte pltníci splavovali drevo vyrúbané v horách a predávali ho na Dolnej zemi.

opát Tomáš Karol Oto Bartal O.Praem

Prichádzam do dolnej časti dediny, do Gurgyalu a pozerám na rybárov, ktorí z člna vyhadzujú svoje siete. V skutočnosti tam už nie sú. Zobrala ich voda Dunaja, alebo plynutie času? Odišli domov.

Ale kde je náš domov ? Apoštol Pavol hovorí : „Náš domov je v nebi .“ /Fil. 3,20/

Idem ďalej. Pozerám na niekdajšie kaštiele Lángovcov, Kuzmikovcov a Szarvasyovcov. V minulosti v nich vládol poriadok a krása. Bol to tajomný svet. Obyčajné dieťa sa do kaštieľov nemohlo dostať.

Ale raz, keď do kaštieľa Kuzmikovcov zavolali môjho otca niečo opravovať, išiel som s ním aj ja. Priviedlo ma do údivu nádherné zariadenie, nábytok, lesklé krištáľové lustre.

Pre mňa tu bol aj vzduch mimoriadny. Obyvatelia dediny často hovorili o pánoch z kaštieľov. Szarvasy bol vysokoškolským profesorom. Starí ľudia tvrdili, že Kuzmik bol slávnym lekárom. V lete, keď mal dostatok voľného času, rád sa zdržiaval a pracoval vo svojej záhrade v Kravanoch nad Dunajom.

Ranné spomienky

No, keď sa obyvatelia obce a okolitých dedín dozvedeli, že je v Kravanoch nad Dunajom, nosili k nemu na kočoch chorých ľudí, ktorých liečil zadarmo – hovoria o ňom staré babičky.

Tomáš Karol Oto Bartal s prvoprijímajúcimi deťmi
Nové Zámky 1981

Môj otec dlhé roky pracoval na puste Szarvasyovcov ako strojár-kováč. Vtedy sme tam aj žili. Žil som svoj osadový spôsob života. Z pusty som dochádzal denne do školy pešo.

Najprv som navštevoval 1. stupeň školy, kde ma učili učiteľky, potom som študoval na 2.stupni, kde ma učil pán učiteľ Béla Vilmos.

Učiteľov si v tej dobe úctil každý v dedine. Pán učiteľ Béla Vilmos bol prísny a dával pozor aj na disciplínu. Vo večerných hodinách sa nemohlo dieťa túlať v dedine. Bol aj kantorom v kostole. V kostolnom chóre mohli byť v tej dobe len muži a chlapi.

Detstvo

Kostol bol často malý. Pred lavicami boli žiaci. Vo svätyni sme stáli na obidvoch stranách pred oltárom. Samozrejme, vždy boli miništranti, aj napriek tomu, že museli ovládať dlhé odpovede po latinsky. Príkladne sa o to postaral pán učiteľ Vilmos.

Žiaľ, po vojne bol tento poriadok zrušený. Deportovanie do Česka bolo hrozné. Dedinu obklopili ozbrojení vojaci. Na obecnom úrade určili, ktoré rodiny budú vysťahované.

Nákladné auto sa zastavilo vo dvore určeného domu. Ozbrojený vojak strážil a sledoval, čo si zo sebou balí nešťastná rodina. Celú rodinu potom zobrali na železničnú stanicu a tam ich nútili nastúpiť do vagónov. Stalo sa to počas mrazivej zimy.

Aj druhá udalosť bola hrôzostrašná. Rozdávali tzv. biele ceduľky. Rodina, ktorá dostala takúto ceduľku, bola vysťahovaná do Maďarska. Pánboh, odpusť tým, ktorí toto vymysleli a organizovali.

Našťastie kostol sa zachránil. Kostol predstavuje nevyčísliteľnú kultúrnu pamiatku dediny. Steny svätyne nám šepkajú odkaz 14. storočia, steny chrámovej lode sa ozývajú túžbou storočí. Keď sa v súčasnosti zdržiavam v rodičovskom dome, vždy idem do kostola. Otrasie mnou pohľad. Môj milý kostol zíva prázdnotou. Je v ňom len niekoľko veriacich. V starobylom kostole dediny zostala už len hŕstka veriacich.

Nostalgia

Osmelujú ma slová majstra : „Neboj sa, ty hŕstka stáda, váš Otec sa rozhodol, že vám dá svoj štát.“ /Lk 12,32 /

V myšlienkach sa prechádzam po uliciach dediny. Vidím Dlhý rad, Tulipánovú ulicu a Novú ulicu. Známych sotva stretávam. Pre mňa sú okoloidúci cudzí alebo neznámi. Nové domy, nové tváre. Niektoré staré domy ma skromne zdravia. Tichúčko sú utiahnuté medzi peknými, novými domami.
No, nie domy, ale človek je najdôležitejší.

László Rónai tvrdí o človeku:

„V súčasnosti sa stretávame s málo ľuďmi. Podľa starého gréckeho príslovia je pekné byť človekom, keď človek je ozajstným človekom. Kde sú títo ľudia ? Ťažko ich nájdeme.“

Človek žije pre iných, je solidárny a je v ňom láska. Dobré by bolo, keby v mojej milovanej rodnej dedine, v Kravanoch nad Dunajom, žili len takíto ľudia. Nebol by ani kostol poloprázdny počas nedeľňajšej svätej omše.

Nakoniec idem do cintorína. Čítam známe mená. Mená tých, ktorých som poznal ako starších ľudí, spolužiakov a ich rodičov. Už sú pochovaní. Dúfam, že sa s nimi stretnem u Boha vo vlasti večnosti a nekonečného mieru.

podpísaný: Tomáš Karol Oto Bartal O.Praem.

 

Zdroj: wikipedia.org, opatstvojasov.sk, kcnz.estranky.sk, bit.ly/kravanynaddunajom

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Tomáš Karol Oto Bartal O.Praem.

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version