Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Televízia Nové Zámky

Televízia Nové Zámky

Televízia Nové Zámky

Televízia Nové Zámky

Televízia Nové Zámky Živé Vysielanie

Akciová spoločnosť Novocentrum Nové Zámky bola založená a vykonáva svoju činnosť v meste Nové Zámky od roku 1996. Spoločnosť bola založená so zámerom vytvorenia obchodno – kultúrneho centra. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Jediným akcionárom je Mesto Nové Zámky zastúpené primátorom mesta Nové Zámky. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré sa riadi platnými stanovami spoločnosti. Dozorná rada spoločnosti dozerá na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

V súčasnom období predmetom činnosti spoločnosti je:

Štruktúra firmy Novocentrum Nové Zámky a.s.

Televízia Nové Zámky

– zvýšenie minutáže programových blokov – nové typy relácií a zmena programovej štruktúry – aktuálne spravodajstvo z mesta Nové Zámky a blízkeho okolia – dokumentárna tvorba, diskusné, vzdelávacie a publicistické programy – široký reklamný priestor pre miestne firmy a podnikateľov

WEB stránka

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčastnom Foto a Video zobrazení.

Živé Vysielanie Televízie Nové Zámky

 

Spravodajský portál NZTV Nové Zámky

 


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version