Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Pavlová – Nové Zámky Okolie

Pavlová - Nové Zámky Okolie

Pavlová - Nové Zámky Okolie

Pavlová maď. Garampáld je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca z roku 1810. Obec leží v nadmorskej výške 115-268 m n.m. a stred obce 136 m n.m.

Pavlová
erb obce

Obec sa rozprestiera v juhozápadnej časti Ipeľskej pahorkatiny na ľavom brehu potoka Perec. Od obce sa nachádza asi 15 km od vzdialeného mesta Štúrovo, na sever od potoku Sikenička, kdysi obec patrila obci Sikenička.

Západná časť chotára je na mokrej nive medzi Hronom a Perecom, východná časť na rozčlenených odlesnených chrbtoch pahorkatiny z ml. treťohorných morských uloženín, pokrytých sprašou. Má hnedozemné nivné a lužné pôdy. Patrí do ornitologickej oblasti vodného vtáctva.

Obec sa spomína r. 1135 a 1228. Známe sú názvy Pauli r. 1135, Sanctus Paulus r. 1295, Pauld r. 1297, Pald a Paald r. 1387, Pavlová r. 1948; maďarsky Garampáld. V tomto čase je farárom obce ThLic. Sztyahula László. Počet obyvateľov v obci ku dňu 31.12.2011 bolo spolu 249.

Obec Pavlová patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Pavlová: Oficiálna stránka obce

Pavlová – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Pavlová – Nové Zámky Okolie“ location=“Pavlová, Nové Zámky Slovensko“ zoom=“12″ height=250]

 

Koncom 13. stororčia obec získala ostrihomská kapitula, ktorej patrila až do 19. storočia. Za tureckej okupácie bola obec úplne zničená. Roku 1715 mala Pavlová 18 a r. 1720 27 domácností. V r. 1828 49 domov a 302 obyvateľov, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Maďarsku.

Počas oslobodzovacích bojov od 22. 12. 1944 do 25. 3. 1945 bola obec na 80 percent zničená. Po oslobodení na konci druhej svetovej vojny bola obec Pavlová začlenená do povojnového Československa, do okresu Nové Zámky. JRD tu bolo založené v r. 1959.

  Zdroj: Wikipedia.org, obecpavlova.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Pavlová – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version