Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Ottavio Baldigara

Ottavio Baldigara

Ottavio Baldigara

Baldigara Ottavio

Pevnosť Nové Zámky (Neüheisel)
Ottavio Baldigara

Ottavio Baldigara bol najznámejším a najtalentovanejším členom tejto benátskej rodiny Baldigara (Baldigora, Baldigosa, Battigara) Okrem rodiny Baldigara si ľudia pamätajú Juliusa Caesara, Gaspara a Marcantonia), ktorý v XVI. stor. zakladá významnú školu vojenskej techniky a dal tak vtedajšej vládnucej ríši množstvo technických a vojenských architektov.

Od polovice 16. storočia Baldigara pracoval v Rakúsku, kde projektoval spolu s Pietrom Feraboscom baštu Mölker vo Viedni. Potom prešiel do Transilvanie do služieb kniežaťa Štefana Bocskaya, pre ktorého prestaval opevnenia Oradea, zničeneho v roku 1557 pri obliehaní a dobytí mesta od protestantov.

Rekonštrukcia starých hradieb

V roku 1568, Ferdinand Rakúsky dal architektovi Ottavio Baldigara za úlohu študovať rekonštrukcie starých hradieb stredovekej pevnosti Eger, v severnom Maďarsku. Ottavio Baldigara predložil vláde vo Viedni správu,v ktorej poukázal na nedostatky starých opevnení a navrhol radikálnu obnovu opevnenia.

Projekt ktorý vypracoval Baldigara, bol inšpirovaný najnovšou technikou opevnenia, no Ferdinandova vojenská rada ho musela zamietnuť lebo to bolo príliš drahé. Avšak v apríli roku 1569 bol Ottavio Baldigara menovaný „dozorcom opevnenia vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku„, s mandátom zrealizovať posilnenie existujúceho opevnenia Agria a ďalších pevnosi v regiónoch. Preto sú dokončené starobylé hradby a Bebek, Boluki, Agria. Pracoval na opevneniach Szepesség, Cassovia, Munkácsy a Kis-Varda a znovu v Oradea, kde započal premenu starobilého hradu do moderného mesta s pentagonálnym plánom, podľa schémy z dávnychych rokov podla slávneho architeka Francesco Paciotti ktory navrhol pevnosť v Turíne a Antverpách.

Ottavio Baldigara

Po krátkom výlete do Talianska kde sa oženil, sa vrátil v roku 1573 do Agria, aby predsedal rekonštrukcii bašty kostola. V roku 1575 sa začalo so stavbou stredovekého hradu opevnenia okolo Tokaya, v tom istom období taktiež navrhol most cez rieku Tisa, ale nebol nikdy realizovaný. O dva roky po tom, čo bol poverený spoločne s Pietrom Ferabosco opevniť mesto Kanizsa (alebo Nagykanizsa), ktoré sa neskôr ukázalo ako veľký strategický význam, blokuje cestu do údolia Drávy a Talianska.

Vojenský architekt Ottavio Baldigara
(nákres, detail plánu pevnosti)

V roku 1578 predstavil Baldigara vojnovej ríšskej rade nový projekt pre obranu Agrie, tentoraz navrhol opevnenia len v hornej časti mesta, ale vojenská ríšska rada návrh zamietla, preto Ottavio Baldigara pokračoval iba v reštaurovaní starých obranných múrov. V roku 1580 sa vrátil do Talianska kde pobudol niekoľko mesiacov. Po jeho návrate do Uhorska bol Baldigara zodpovedný za výstavbu vrcholu jeho kariéry mesta a pevnosti Nové Zámky (Érsekújvár), ktoré možno tiež považovať za jeho hlavné, najvýznamnejšiě dielo vojenskej architektúry.

Taliansky stavitelia

Toto vojenské opevnenie bolo realizované v spolupráci s jeho bratom Giulio Baldigara. V skutočnosti je toto vrcholné dielo návrhom územného plánu nového mesta. Múr bol šesťhranný. Podľa Baldigara to bolo najvhodnejšie, charakteristicky zvolené pre toto územie. Mesto bolo posilnené baštami a ich okraje múrov boli plne vybavené radom dôležiteho delostrelectva. Tento plán bol jeho osobytnným záujmom, ktorý bol však len čiastočne realizované. Baldigara ďalej navrhol v centre stien opevnenia námestie. Toto námestie bolo podľa plánov s kostolom a ubytovaním pre veliteľa pevnosti.

Mesto bolo rozdelené do blokov, desať metrov na každej strane siete štrnástich ciest (ulíc), zameraných do štyroch svetových strán. Osobitná pozornosť bola venovaná zalozeniu rôznych obchodov a služieb posádky.

Kým dohľiadal na prácu pri výstavbe Nových Zámkov, bol zamestnaný v rôznych ďalších misiách v Cassovia (Košice) roku 1583, v Oradea roku 1584 a Börosló roku 1585. Zomrel v roku 1588 v Nových Zámkoch (Érsekújvár). Dozor stavby pevnosti Nové Zámky prešiel do rúk jeho brata Marcantonia Baldigara.

Preklad: Maria Korinekova Zdroj: treccani.it Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Ottavio Baldigara

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version