Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Ortodoxná synagóga Nové Zámky

Ortodoxná synagóga Nové Zámky

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky. K väčšiemu osídľovaniu občanov židovského pôvodu na území mesta Nových Zámkoch začalo dochádzať v 19. storočí. Medzi rokmi 1859-1863 si židovská náboženská obec vybudovala svoju prvú synagógu, ktorá sa neskôr stala synagógou pre neologických veriacich.

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Objekt budovy Židovská Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky bol navrhnutý podľa vzoru Synagógy na Dohányskej ulici (maď. Dohány utcai zsinagóga) v Budapešti. Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Neologická synagóga Nové Zámky

Táto synagóga bola zasiahnutá bombovým útokom počas druhej svetovej vojny.

Zvláštnosťou bolo, že jej veže a priečelie zostali takmer nepoškodené. Vtedajší magistrát sa ale rozhodol, že táto synagóga bude zbúraná.

Okolo roku 1880 došlo v dôsledku neúspešného celouhorského kongresu židovských komunít, ktorého cieľom bolo zjednotenie a ustanovenie spoločného vedenia ako jediného partnera svetskej moci, aj v miestnej židovskej náboženskej obci, k rozkolu, dôsledkom ktorého bol vznik dvoch židovských náboženských obcí neologockej a ortodoxnej.

Novozámocké synagógy

Pamätná tabuľa Raoulovi Wallenbergovi Nové Zámky

Ortodoxná obec časom dospela k rozhodnutiu vybudovať vlastnú synagógu podľa svojich prísnych predpisov, ktorá bola dokončená v roku 1885. Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Táto stavba bola omnoho jednoduchšia ako prvá synagóga, ktorú naďalej používala neologická obec. Budova, ktorá sa zachovala do dnešných dní a je jednou len zo štyroch synagóg na Slovensku, ktoré slúžia dodnes svojmu pôvodnému náboženskému účeľu, má obdĺžnikový pôdorys, je jednoposchodová s chórom. K jej prvej renovácii a rozšíreniu došlo v roku 1910.

Počas bombardovaní mesta nebola budova zasiahnutá, no po skončení II. svetovej vojny sa dostala okraj záujmu spoločnosti. Práce na finančne náročných opravách židovskej synagógy v Nových Zámkoch začali až v roku 1989.

Pred dokončením týchto prác v roku 1992 bola stavba vyhlásená za kultúrnu pamiatku. V roku 2008 sa ťažisko rekonštrukčných prác na synagóge presunulo na jej vonkajšie časti, po oprave ktorých došlo k úpravám interiérov, ktorých hlavným cieľom bolo odstrániť dôsledky zatekania.

Novozámocká židovská synagóga je jednou zo štyroch na Slovensku, ktoré slúžia na bohoslužobné účely Židovskej náboženskej obce.

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Nad hlavným vchodom novozámockej synagógy sa nachádza nápis v hebrejčine: „Nech toto vám slúži ako malá svätyňa”. Podľa hebrejskej číselnej mystiky ak písmená premeníme na čísla dostaneme číslo 1910, t. j. dátum prvej väčšej úpravy synagógy.

Na bočnej stene predsiene zvanej pulis (predsieň) je lavaba (stenná tabuľa) s citátom „Prekročte bránu opravdy“, ktorá kedysi bola umiestnená nad vchodom dnes už neexistujúcej neologickej synagógy. Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

V strede ľode sa nachádza almemor, pult na vyvýšenom stupienku, ktorý z boku ohraničuje liatinové zábradlie a stôl, ktorý sa používa pri čítaní Tóry. Najkrajšia časť interiéru synagógy je tzv. Aron ha-kodesh – schránka na Tóru ako najposvätnejší prvok interiéru symbolizujúci Schránku Úmluvy z dôb putovania Židovského národa po vyvedení z otroctva v Egypte v Sinajskej púšti a ktorý podľa tradície bol neskoršie umiestnený v priestoroch pôvodného Chrámu.

Fotogaléria: » Nové Zámky Synagógy

V múroch pri vchode sú cedoko skrine, ktoré slúžili na zbieranie milodarov. Na strope sú štyri okrúhle maľby zdobené rastlinnými ornamentmi. Na dvoch stranách stropnej malby sú tri zachované ozdobené koše vyrobené z medi, ktoré pôvodne slúžili ako vetracie otvory. Počas obnovy sa podarilo obnoviť aj mozaikové okná synagógy.

Novozámocká židovská obec

Na vonkajšej stene synagógy je pamätná tabuľa holokaustu, dielo akademického sochára Františka Kerna, inštalovaná z iniciatívy Ministerstva kultúry SR v roku1992. Vo vnútri synagógy je 19 kamenných tabúľ, na ktorých sú vytesané mená 3 000 odvlečených a v Auschwitz-Birkenau zavraždenych novozámockých Židov.

Tabule boli odhalené 20. júna 1999. Na nádvorí synagógy stojí vedľajšia budova, ktorá bola pôvodne používaná ako jednotriedna škola. Na stene tejto budovy odhalili7. júla 1997 pamätnú tabuľu švédskemu veľvyslancovi v Budapešti, Raoulovi Wallenbergovi, ktorý zachránil mnoho Židov, medzi nimi aj Novozámčanov skrývajúch sa v Budapešti. Tabuľu venovala Spoločnosť kresťanov a Židov na Slovensku. Na tabuli je napísané:

„ Pamiatke Raoula Wallenberga, švédskeho diplomata v Budapešti, ktorý v období holokaustu zachránil aj židovských bratov a sestier zo Slovenska. “

– Spoločnosť kresťanov a židov na Slovensku, Nové Zámky 6.júla 1997

V parčíku na strane synagógy je umiestnený pamätník obetiam Holokaustu odhalený vo februári 2008. Je dielom miestneho sochára Tibora Szilágyiho. Tento parčík nesie od februára 2008 meno Rabbi Ernesta Kleina, niekdajšieho hlavného rabína neologickej náboženskej obce.

Významný rabíni

Rabbi Ernest Klein bol významným jazykovedcom, autorom dvojdielneho frazeologického slovníka anglického jazyka, ktorý sa dodnes používa ako základné zdrojové dielo v anglofónnych krajinách. Ovládal 35 jazykov, z nich 14 slovom aj písmom. Rabín Ernest Klein sa narodil v Satu Mare v dnešnom Rumunsku.

Z Nových Zámkov bol deportovaný do koncentračného tábora Auschwitz a odtiaľ prevezený do Dachau, kde sa dočkal oslobodenia. Po oslobodení ešte krátko pôsobil v Nových Zámkoch, potom cez svoje rodisko emigroval do Francúzska a neskoršie do Kanady, kde zomrel v roku 1986. Za svoje jazykovedné dielo získal najvyššie kanadské vyznamenanie: Medal of Merrit.

Nové Zámky Fotoalbum mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video…

Posted by Nové Zámky Fotoalbum on 9. červen 2014


Pamätná tabuľa na stene synagógy Nové Zámky

Charakter mestskej pevnosti vybudovanej v 16. storočí si Nové Zámky zachovali až do 19. storočia. Do roku 1840 platil pre židov zákaz vstupu do mesta. Neskôr mohli síce obchodovať na trhu v priebehu dňa, ale nesmeli zostať v meste nocovať.

Po tom, ako bol tento zákaz zrušený, sa židovské osídlenie rozvíjalo rýchlo a už v roku 1869 žilo v meste 1 205 židov. V začiatkoch patrili židia k rabinátu v Šuranoch. Neskôr sa však komunita pripojila k neologickej vetve judaizmu a vzťahy so šurianskym rabinátom ochladli.

Došlo k tomu v dôsledku výstavby novej synagógy v šesťdesiatych rokoch 19. storočia, v ktorej bola bima umiestnená pri svätostánku a nie uprostred modlitebne, ako je pravidlom v ortodoxných komunitách.

Menšia časť komunity sa rozhodla oddeliť od neológov a preto si v roku 1880 postavila vlastnú ortodoxnú synagógu. V roku 1938, kedy boli Nové Zámky okupované horthyovským Maďarskom, žilo v meste 2 500 židov.

Židia to v Nových Zámkoch nemali ľahké

Nacisti tam v roku 1944 vytvorili geto, do ktorého boli umiestnení aj židia z priľahlých obcí. Títo boli v dňoch 10.-12. júna 1944 v dvoch transportoch deportovaní do Auschwitzu. Pri bojoch na konci druhej svetovej vojny bola neologická synagóga silne poškodená a neskôr ju zbúrali.

Na východnej strane niekdajšieho mestského centra sa zachovala ortodoxná synagóga, ktorá sa dodnes využívajú na liturgické účely. V susedstve synagógy stojí aj bývalá škola, ktorá sa dnes využíva ako komunitné centrum.

Jednoduchý neo-románsky objekt synagógy s trojosovou fasádou si v interiéri uchoval pôvodný inventár, bimu situovanú presne v strede hlavnej modlitebne a ženskú galériu podopieranú liatinovými stĺpmi. Synagóga je významnou súčasťou kultúrneho dedičstva mesta a jej fasádu zvýrazňuje nočná iluminácia.

Súčasnosť

V synagóge i v jej areáli sa nachádza viacero pamätníkov holokaustu. V roku 1992 bola na fasáde synagógy odhalená pamätná tabuľa podľa návrhu Michala Kerna a v roku 1999 umiestnila miestna židovská obec 19 tabúľ s menami 2300 obetí holokaustu na steny v zadnej časti hlavnej sály synagógy.

Ďalšia tabuľa je venovaná pamiatke švédskeho diplomata Raoula Wallenberga, ktorý počas holokaustu zachránil v Budapešti tisíce židov. Posledný pamätník holokaustu bol postavený v parčíku vedľa synagógy z iniciatívy mestského zastupiteľstva.

V súčasnosti má židovská komunita v Nových Zámkoch menej ako 100 členov. V budove bývalej školy je možné navštíviť malé múzeum venované histórii komunity. Za mestom sa nachádza židovský cintorín a nedávno obnovený dom smútku.

 

Zdroj: wikipedia.org


Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version