Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Novozámocké Katakomby

Katakomby

Katakomby

Novozámocké Katakomby, alebo tzv. kazematy sú podzemné chodby pod frant. kláštorom v Nových Zámkoch prežili Turkov, Hitlera aj komunistov. Verejnosť však o našich novozámockých katakombách skoro nič nevie. Keď navštívíte Katakomby v Nových Zámkoch a začnete sa prechádzať tmavými úzkymi uličkami hlboko pod mestom, budete sa cítiť akoby ste cestovali v čase.

V chodbách novozámockých katakomb je počuť ozveny vašich krokov, ktoré sa odrážajú od navlhnutých stien. Je to veľmi vzrušujúce, lebo ste obklopený takmer 400 rokov starým priestorom ktorý sa Vám naskytne pri pohľade na Katakomby a zároveň, pri ktorom si uvedomíte, koľko histórie je v tomto priestore nasiate, tak človeku až naskočí husia koža pri predstave koľko by nám tieto priestory vedeli rozprávať a popritom sa nad vami denne prejde desaťtisíce ľudí ktorý o týchto katakombách nemajú ani potuchy.

Novozámocké Katakomby

Nové Zámky – Katakomby

Tak, ako históriu mesta intenzívne vnímate práve pod zemou, tak na povrchu ich pripomína len letmý pohľad na pamätné tabule medzi socialistickými budovami.

Tabule, ako aj historický blok na stránke mesta vám ale pripomínajú iba niekdajšiu existenciu šesťuholníkovej pevnosti, ktorú projektovali talianski bratia, architekti Baldigarovci, ale nikde ani slovko Katakomby.

Hradby zohrali významnú úlohu pre západné Slovensko v rámci protirureckej obrany. O katakombách však v meste neinformujú žiadne zdroje. Zmienky o podzemných chodbách nie sú, pretože komunisti o nich ničili každú správu (stačilo len aby sa v nej zmienilo slovo Katakomby), ktorá sa vyskytla v rehoľných a cirkevných knihách.

Kazematy podzemné chodby v Nových Zámkoch

Novozámocké Katakomby vlastní od ich úplného vzniku, od polovice 17. storočia, Rehoľa menších bratov Františkánov. Podzemné tunely budovali súbežne s františkánskym kláštorom a kostolom, ktorého základný kameň posvätil ostrihomský arcibiskup Peter Pázmany.

Po druhej svetovej vojne

Počas druhej svetovej vojny katakomby slúžili ako úkryt. Život si vďaka nim zachránilo tisíce ľudí. Hovorí sa tiež, že tu františkáni slúžili omše. V päťdesiatych rokoch 20. storočia prišli rehoľníci o katakomby v rámci zoštátnenia majetku komunistami.

Tí vyhádzali z katakomb mŕtve telá františkánov a v chodbách zriadili sklad zeleniny, kvôli primeranej teplote. Ešte to tu aj vybetónovali pre ľahší pohyb. Chodby ohádzali omietkou a múry potom začali vlhnúť, lebo nimi neprechádzal dostatok vzduchu.

K priestorom kde sa nachádzajú novozámocké Katakomby sa františkáni napokon dostali v 90. rokoch v rámci reštitúcií. Katakomby dali podľa možností do poriadku. Zo svojho zakúpili odvlhčovacie systémy v približnej výške 12-tisíc eur, aby podzemné chodby kvôli vlhkosti neprehnili.

Podľa legendy bol v podzemí pochovaný aj zradca kurucov L. Ocskay. Aj jeho kosti boli spolu s kosťami františkánov vyhádzané.

Ale podľa všetkého ich z podzemia vyniesli vandali s vidinou pokladu.

Veriaci kosti pozbierali, preniesli ich na Kalváriu a zakopali ich niekoľko metrov od kaplnky. Miesto označili balvanom.

Sídlo arcibiskupa

Neskôr sa stalo zvykom, že veriaci doniesli z rôznych pútnických miest väčší kameň a položili ho na toto miesto. Dokladanie kameňov však zaniklo vymretím zainteresovanej generácie. Prechádzkou podzemnými chodbami sa dostanete na ďaľšie zaujímavé miesto.

Schátralý otvor z oranžových tehál napovedá, že pôjde o niečo špeciálne. Kedysi to bola chodba, ktorá viedla do biskupského sídla arcibiskupa Pázmanyho, súčasného obchodného domu na námestí. Takto tajne chodil do kláštora alebo rehoľníci za ním.

Katakomby – Ako ich navštíviť?

Mariánska čeľaď – exteriér

Do katakomb rozprestierajúcich sa pod kláštorom a námestím vedie v súčasnosti už len jeden vchod, ktorý sa nachádza práve vo františkánskom kláštore.

Zvyšok je údajne zasypaný. Legenda hovorí, že katakombami sa dalo dostať do každej zo šiestich bášt a ďalšia legenda hovorí, že Katakomby donca vraj viedli až za obec Podhajská, do kláštora Mariánska čeľaď (Máriacsalád).

Aj keď ide o súkromný majetok, františkáni sprístupňujú podzmené chodby aj verejnosti. Priestory môžete zadarmo spoznať jednotlivo alebo aj ako niekoľko členná skupina.

Príležitostné prehliadky

Bratia rehoľníci však upozorňujú, že ide o príležitostné prehliadky a náhodný okoloidúci nemusí mať šťastie. Čas prehliadky si treba dohodnúť počas úradných hodín s predstaveným kláštora alebo s niektorým z bratov františkánov. Je potrebné pamätať nato, že kostol, kláštor a katakomby nie sú múzeum s NONSTOP prístupným sprievodcom.

Mariánska čeľaď – interiér

Františkánsky kláštor je spolu s kostolom vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Patrí do nej aj podzemné podlažie, Katakomby ktoré nie sú pod celou budovou. Čiastočne sa rozprestiera pod južným, východným a severným krídlom, kde sú hrobky. Zvyšok podzmených chodieb už kultúrnou pamiatkou nie sú.

Vzácne objekty však nemusia byť vždy vyhlásené za kultúrnu pamiatku. Ak má nejaký objekt hodnotu len pre mesto alebo obec, môže byť zaradený do evidencie pamätihodností. Tú mesto môže, ale nemusí založiť. Mesto Nové Zámky si túto evidenciu nevedie, nemá žiadne pamätihodnosti.

 

Zdroj: sme.sk

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Novozámocké Katakomby

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version