Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Šport

Nové Zámky Šport

Slovo šport je anglosaského pôvodu a odvodzuje sa od slova disport, znamenajúce obveselenie či rozptýlenie.

Pojmom šport je dnes obvykle označovaná ako aktivita prevádzkovaná podľa určitých pravidiel a zvyklostí, ktorej výsledky sú navyše merateľné alebo porovnateľné s inými prevádzkovateľmi toho istého športového odvetvia. Medzi také športy patrí napr. Futbal, hokej, športová streľba, volejbal alebo hádzaná. Nie je jasné, či možno medzi športy zaradiť aj nepohybové aktivity, ako napríklad profesionálni hranie hier (progaming).

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Šport

Nové Zámky Športoviská

  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Šport


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.
[gs-fb-comments]

Exit mobile version