Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Sokolovňa

Nové Zámky Sokolovňa

Nové Zámky Sokolovňa

Nové Zámky Sokolovňa

Sokolovna je budova telocvične, ktorá vznikla pre potreby Sokola. Používa sa pre organizovanie telovýchovných, športových a kultúrnych podujatí (tanečné zábavy, plesy, koncerty, ochotnícke divadlo). Telocvične boli doplňované aj ďalšími objektmi pre divadlá, kiná a reštaurácie.

Prvá sokolovňa bola postavená v Prahe 2 na ulici Sokolská 1437 roku 1863. V novorenesančnom štýle ju navrhol architekt Vojtěch Ignác Ullmann. Od 60. rokov 19. storočia do 40. rokov 20. storočia bolo postavených niekoľko stoviek sokolovien vo veľkých mestách i malých obciach ako napríklad ta naša v Nových Zámkoch. Sokol nikdy nemal jednotné pravidlo o tom, v akom slohu majú byť sokolovne postavené a ako majú vyzerať. O vzniku a podobe sokolovien rozhodovali vždy samy jednotlivé jednoty. Stavbu sokolovien ovplyvňovali finančné možnosti jednôt, zmýšľanie ich predstaviteľov, regionálnej histórie, výber architekta. Vznikli tak veľmi rozmanité komunitné stavby v mnohých architektonických štýloch (neogotický, novorenesančný, neoklasicistický, secesný, funkcionalistický) ovplyvnené kubizmom, art dekom, rondokubismem, geometrickou modernou, folklorizmom či národným dekorativizmom. Sokolovne sú cenným dokladom vývoja spoločnosti, národnej identity a sebavedomia, životného štýlu a potrieb, športových štýlov a architektonických prístupov v priebehu ôsmich dekád na prelome 19. a 20. storočia.

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Sokolovňa

  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Sokolovňa


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.
[gs-fb-comments]

Exit mobile version