Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Nemocnica

Nové Zámky Nemocnica

Nové Zámky Nemocnica

Nové Zámky Nemocnica

Nové Zámky Nemocnica. Nové Zámky ako väčšina našich slovenských miest, ale vznikli z rozhodnutia vojenských stratégov, expertov viedenskej rady. Ich vznik vynútili obranné záujmy Uhorska pred tureckým nebezpečenstvom. Z tohto dôvodu je zrejmé, že prvé nemocnice mali vojenský charakter.

Nové Zámky Nemocnica

Okrem už spomínaných vojenských nemocníc máme v archívnych dokumentoch správy o činnosti mestskej nemocnice – xenodochia. Jej hlavnou náplňou nebolo liečenie, ale poskytovanie útulku chorým, bezvládnym a prestarnutým občanom mesta. Počas epidémie slúžilo ako morový alebo cholerový dom. Po finančnej stránke ich zabezpečovali najmä bohatí mešťania hnuteľným a nehnuteľným majetkom i príležitostnými darmi.
Liečenie obyvateľstva v 18. a 19. storočí bolo na nízkej úrovni. Ešte začiatkom 18. storočia nemáme žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali činnosť mestského lekára v Nových Zámkoch. V celej nitrianskej župe podľa štatistiky z roku 1764 boli len 4 lekári, 33 chirurgov – ránhojičov, 2 diplomované pôrodné baby. V Nových Zámkoch ešte v roku 1803 vykonávali funkciu chirurgov nekvalifikovaný felčiari, ktorí sa remeslu nikde nevyučili. Predpisovali rôzne prečisťujúce prostriedky, púšťali žilou a podobne. Ľudia po týchto zákrokoch často zomierali.

Čítajte aj:  Fotogaléria Nemocnica Nové Zámky

Nové Zámky Nemocnica – História

Nové Zámky Nemocnica

Počiatky novozámockej nemocnice siahajú do minulého storočia. Výstavbou nemocnice v Nových Zámkoch sa začala zaoberať mestská rada začiatkom roku 1853. Na tento účel sa začali vykonávať peňažné zbierky. Darcovia boli nielen obyvatelia Nových Zámkov, ale aj obyvatelia okolitých miest a dedín. Vyzbierané prostriedky boli uložené v bankách vo forme cenných papierov. Najväčšiu zásluhu o zveľadenie financií na výstavbu nemocnice mal riaditeľ novozámockej sporiteľne Ferencz Kapisztóry (1818 – 1900), ktorý ich spravoval.

Pre výstavbu nemocnice bola zriadená komisia. Prvou úlohou tejto komisie bolo vybrať pozemok pre novú nemocnicu. Pozemok, ktorý určili ako najvhodnejší a odporučil ho aj župný lekár, nepatril mestu Nové Zámky. Za pomoci Ferenca Kapisztóryho sa ho podarilo odkúpiť od ostrihomského arcibiskupstva za 8 980 forintov. Stavba stála 49 120 forintov a 72 grajciarov. Vnútorné vybavenie nemocnice stálo 9 550 forintov a 99 grajciarov. Nemocnica bola vybudovaná v priebehu rokov 1894 -1896.V areáli bol postavený jednoposchodový pavilón, ktorý slúžil ako lôžková časť. Bolo tu spolu 38 postelí, ktoré slúžili pre chirurgických pacientov i pre pacientov s vnútornými ochoreniami. Bola tam aj operačná sála a lekárska ordinačná miestnosť. Jeden obytný dom bol upravený tak, že slúžil ako byty pre zamestnancov, sklady, ďalej v ňom bola prijímacia miestnosť s lekárskou kanceláriou, kuchyňou, komorou, práčovňou a sušiarňou. Slávnostné odovzdanie sa konalo 1. 6. 1896. Prvým riaditeľom a zároveň aj jediným primárom nemocnice bol MUDr. Štefan Dohmann.

Nové Zámky Nemocnica v období 1898 – 1918

V roku 1898 zomrel riaditeľ nemocnice MUDr. Štefan Dohmann ako 36 ročný. Na jeho miesto nastúpil MUDr. Ernest Huckl, ktorý bol riaditeľom a hlavným lekárom nemocnice 34 rokov. Ošetrovateľky boli sestry rádu svätého Vincenta. Jedna ošetrovateľka bola svetská. Nemocnica okrem odborného personálu a správcu mala jedného úradníka, domovníka, práčku, slúžku a pomocnicu v kuchyni. Veľmi ťažké obdobie pre verejnú nemocnicu boli vojnové roky 1914 – 1918. Pribudlo najmä chirurgických zákrokov.

Nové Zámky Nemocnica v období 1919 – 1945

Nastali politické a spoločenské zmeny, vytvoril sa nový štát Československo. Jedno z najťažších období pre nemocnicu nastalo v roku 1919 počas Diktatória maďarskej Červenej armády. V noci 2.6.1919 o 1,00 hodine vtrhli do nemocnice boľševický vojaci. Vojsko sa podľa riaditeľa správalo v nemocnici ako v krčme a ich veliteľ sa mu vyhrážal. Najťažšie boje v okolí nemocnice boli 8.7.1919. V noci z 18. na 19. júna 1919 sa nemocnica dostala do silnej paľby. Nikto z pacientov ani personálu nebol zranený. Nebolo jedinej izby, do ktorej by nebola prenikla guľka. 8.11.1938 boli viedenskou arbitrážou Nové Zámky pripojené k Maďarsku.

Nové Zámky Nemocnica v rokoch 1945 – 1960

Bombardovaním anglo-americkým letectvom počas II. svetovej vojny boli Nové Zámky najviac zničeným mestom na Slovensku. Budovy nemocnice boli vojnou poškodené, preto sa po skončení vojny ihneď pristúpilo k ich obnove. V roku 1948 mala nemocnica 91 zamestnancov, ku koncu roka 1951 mala nemocnica 193 lôžok. Existovalo tu interné, chirurgické, infekčné, gynekologicko-pôrodnícke a detsko-dojčenské oddelenie. V roku 1960 vznikol Okresný ústav národného zdravia. V tom roku mala nemocnica už 412 postelí a pozostávala z interného, chirurgického, tuberkulózneho, gynekologicko-pôrodníckeho, detsko-dojčenského, nervového, krčného a kožného oddelenia. Mesto Štúrovo a Šurany, ktoré pribudli v roku 1960 do novozámockého okresu, nemali žiadne samostatné lôžkové oddelenia.
Lôžková kapacita pre novovzniknutý okres bola nedostatočná. Preto sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch pristúpilo k rozsiahlym renováciám, prístavbám a generálnym opravám v areáli nemocnice i polikliník. Pre potreby zdravotníctva sa adaptovali budovy aj mimo areál nemocnice. Nedostatočný posteľový fond, roztrúsenosť oddelení a poliklinických pracovísk na viacerých miestach v meste viedli k tomu, že do popredia vystúpila otázka výstavby novej nemocnice.

 

Zdroj: nspnz.sk


Nové Zámky Nemocnica

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version