Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Kalvária Cintoríny

Nové Zámky Kalvária Cintoríny

Nové Zámky Kalvária Cintoríny

Nové Zámky Kalvária Cintoríny

Kalvária Nové Zámky v neskorobarokovom slohu bola v Nových Zámkoch postavená na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Kalvária Bola vybudovaná na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Nesie prvky neskorobarokového štýlu. Zriadil ju farár Martin Predmerszky. Vstup na kalváriu umožňuje reprezentačný vchod s dvojkrídlovou bránou. V jej areáli Nové Zámky Kalvária Cintoríny je symetricky rozložených 12 kaplniek, kríž a sochy v neobarokovom slohu. Pieskovcové skulptúry sú vyobrazením Kristovho kríža, krížov s lotrami, sochy Márie Magdalény, Panny Márie a sv. Jána. Kaplnka Božieho hrobu je čiastočne zapustená do terénu. Od roku 1963 je Kalvária registrovaná ako ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Čítajte tiežČlánok: Kalvária Nové Zámky 

Nové Zámky Kalvária Cintoríny

  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom VIDEO zobrazení

Nové Zámky Kalvária Cintoríny


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]

Exit mobile version