Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky júl 1942

Nové Zámky júl 1942

Nové Zámky júl 1942

Nové Zámky júl 1942

Oslava maďarského cyklistického oddielu ktorý sa vrátil domov z ruského frontu. Nové Zámky júl 1942

Oddiel vznikol 1.4.1938 v Grazi po anšlusu Rakúska zlúčením 5. a 7. divízie rakúskej armády (Bundesheeres) a začlenením do nemeckého Wehrmachtu. Zúčastnila sa poľského ťaženia a od 10. novembra 1940 bola medzi inváznymi jednotkami v Nórsku. V máji 1940 horský peší pluk 139 a I. oddiel horského delostreleckého pluku 112 boli preradené do novo sa formujúcej 6. horskej divízie. V lete 1940 v Nemecku bola divízia preformovaná, vrátila sa späť do Nórska. V júni 1941 bola presunutá v rámci plánu Barbarosa cez Fínsko do Murmanska. Zúčastnila sa tiež bojov pri Stalingrade. V júli roku 1942 prechádzal s krátkou prestávkou tento oddiel cez mesto Nové Zámky.

V roku 1943 jej organizácia prešla niektorými zmenami v delostreleckom pluku. V roku 1944 bol prieskumný oddiel 95 preformovaný na „Nórsky“ prieskumný oddiel 95. Divízia viedla obranná boje vo východnej Ukrajine a v októbri operovala v Maďarsku. Na Slovensko divízia prišla z Východných Karpát cez Maďarsko v novembri 1944. Bola súčasťou IX. (maďarského) armádneho zboru 8. armády skupiny armád Juh, na Slovensku bola súčasťou XXIX. armádneho zboru 8. armády. Cyklistický oddiel bol zložený z 95 vojakov. Koncom decembra 1944 jednotky Červenej armády V Maďarsku dosiahli slovenskú hranicu. Aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu protivníka, na začiatku januára 1945 bol na juhu Slovenska vytvorený nový nemecký front, ktorý prebiehal severovýchodne od Rimavskej Soboty.

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky júl 1942

Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení


Nové Zámky júl 1942

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]

Exit mobile version