Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky

Mesto Nové Zámky

Mesto Nové Zámky

Mesto Nové Zámky – Oficiálne stránky

Návštevníci týchto stránok majú možnosť spoznať jeho bohatú minulosť, dejinný vývoj ako i terajší význam nášho mesta. Okrem dôležitých informácií o volených zástupcoch v Mestskom zastupiteľstve, nájdu si tu právne predpisy súvisiace s mestom a jeho samosprávou ako aj Všeobecné záväzné nariadenia mesta Nové Zámky.

Mesto Nové Zámky

Okrem „úradných stránok Mestského úradu Nové Zámky“ sa tu môžu oboznámiť s podujatiami, ktoré mesto pripravuje, informáciami o cestovnom ruchu, kultúrnych pamiatkach, vzdelávaní, pracovných príležitostiach, inštitúciách, organizáciách, ako aj o živnostenskom podnikaní v meste. 

 

Mesto Nové Zámky

 

INFORMAČNÉ  CENTRUM

Služby informačného centra:

VÝZNAMNÉ BUDOVY MESTA


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo informácií o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo infrmácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

[gs-fb-comments]

Exit mobile version