Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Kardinál Ján Šimor

Kardinál Ján Šimor

Kardinál Ján Šimor

Ján Šimor, kardinál

Ján Šimor (maď. Simor János) sa narodil začiatkom 19. storočia, 23. augusta roku 1813 v Stoličnom Belehrade. Zomrel 23.1 roku 1891 v Ostrihome. Ján Šimor bol rímskokatolícky duchovný, rábsky biskup, ostrihomský arcibiskup, uhorský knieža-prímas a kardinál.

Kardinál Ján Šimor

Kardinál Ján Šimor

Gymnaziálne štúdium absolvoval v Stoličnom Belehrade a Budíne. Filozofiu študoval od roku 1830 v Trnave a od roku 1833 teológiu na viedenskom Pázmaneu.
28. októbra 1836 bol vysvätený za kňaza. V roku 1841 získal doktorát z históre. V roku 1857 bol vymenovaný za biskupa v Rábe (Győr).

Biskupskú vysviacku prijal 19. júna 1857 v Ostrihome. Po smrti ostrihomského arcibiskupa Ján Scitovského sa 20. január 1867 stal jeho nástupcom.

Dokončil stavebné práce na ostrihomskej bazilike, založil v Ostrihome Kresťanské múzeum, ako aj samostatnú prímasskú knižnicu.

Kardinál Ján Šimor v spojitosti s mestom Nové Zámky

Kardinál Ján Šimor  sa do memoárov mesta Nové Zámky zapísal vďaka niekoľkým nešťastým udalostiam ktoré tomu predchádzali. Následkom veľkého požiaru roku 1810 bol Farský kostol v Nových Zámkoch takmer úplne zničený. Podobne roku 1867 kedy sa mestom prehnal ničivý orkán. 

Dnešná podoba Farského kostola je z roku 1877, keď ho dal zreštaurovať a rozšíriť ostrihomský arcibiskup, uhorský knieža – prímas a kardinál Ján Šimor. Pôvodně baroková stavba bola prestavaná v neoklasicistikom duchu a loď kostola bola rozšírená o 10 bočných ciel. Na jeho počesť bola neskôr po ňom pomenovaná Základná ľudová škola tzv Šimorka. 

V rokoch 1869 – 1870 sa zúčastnil zasadaní 1. vatikánskeho koncilu. V roku 1873 ho pápež Pius IX. vymenoval za kardinála-kňaza s pridelil mu titulárny kostol San Bartolomeo all’Isola.

 

Zdroj: wikipedia, internet


Kardinál Ján Šimor

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovať na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Nájdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i veľké množstvo informácií o osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version