Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

V rámci prechádzky mestom Nové Zámky môžeme nájsť Kaplnku Panny Márie na ulici Šafáriková.

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky bola postavená v druhej polovici 18. storočia. Podľa jednej povesti v roku 1709 tunajší Mariánsky obraz, ktorý bol známy aj v širšom okolí, slzil.

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky bola vybavená barokovou mriežkou, ktorá oddeluje svätyňu je signovaná rokom 1780. Pod rokom je monogram Márie, jej iniciály sa nachádzajú aj na priečelí kaplnky.

Pri kaplnke sa do roku 1866 nachádzal aj cintorín.

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Panna Mária (po hebrejsky Miriam, po aramejsky ???? – Marjám; po starogrécky ?????µ – Mariam, ????? – Maria; po arabsky ???? – Marjam), manželka tesára Jozefa z Nazaretu, je podľa kresťanskej viery matkou Ježiša Krista, druhej božskej osoby a syna Boha Otca.

Panna Mária je úzko spätá s historickosťou Ježiša Krista a dôveryhodnosťou základných textov kresťanskej viery ako historického prameňa.

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Historici, ktorí prijímajú text evanjelií a ďalších novozákonných spisov, považujú postavu Márie za Ježišovu matku. Máriu tak označujú tri zo štyroch evanjelií a Skutky apoštolov. V iných dobových prameňoch (okrem novozákonných apokryfov) sa postava Márie nevyskytuje.

Podľa dostupných prameňov je pravdepodobné, že sa stala matkou vo veľmi mladom veku. Samotný Nový zákon neposkytuje príliš veľa ďalších informácií, ktoré by sa týkali jej života, novozákonné apokryfy však ponúkajú ešte niekoľko ďalších momentov. Jakubovo protoevanjelium z 2. storočia opisuje Máriino detstvo. Odtiaľ sa tiež dozvedáme o jej rodičoch, Joachimovi a Anne.

Fotogaléria: » Nové Zámky Kaplnky

Podľa spisov Nového zákona židovka Mária bývala v Nazarete so svojimi rodičmi, keď sa zasnúbila s Jozefom.

Obidvaja pochádzali z rodokmeňa židovského kráľa Dávida. Krátko nato sa jej zjavil archanjel Gabriel a pozdravil ju slovami, ktoré sa stali základom modlitby používanej dodnes medzi vyznávačmi mariánskeho kultu: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.” (Slovo Pán v evanjeliách sa zväčša interpretuje ako Boh).

Anjel jej potom oznámil, že sa stane matkou prisľúbeného Mesiáša, napriek tomu, že bola panna. Mária sa podrobila Božej vôli slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.”

Niektoré domy boli postavené okolo kaplnky na začiatku minulého storočia, ale boli zničené pri bombardovaní počas druhej svetovej vojny. Kaplnka Panny Márie Nové Zámky stojí do dnes.

 

Zdroj: wikipedia.org


Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version