Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Július Bajcsy

Július Bajcsy

Július Bajcsy

Július Bajcsy

Július Bajcsy sa narodil 12. decembra 1930 v Nových Zámkoch.

Po skončení gymnázia študoval Július Bajcsy na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po jej absolvovaní v roku 1953 nastúpil Július Bajcsy cestu vysokoškolského pedagóga na tej istej vysokej škole, na fakulte s dnešným názvom Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.

Július Bajcsy

Tu pracoval až do svojho odchodu do dôchodku. Začal ako asistent a postupne cez všetky pedagogické stupne a funkcie dospel v roku 1990 k inaugurácii na profesora v odbore Elektrické meranie.

Počas svojej činnosti obdržal mnohé ocenenia, ako čestné uznania a medaile. V roku 2005 mu Ministerstvo školstva SR udelilo Veľkú medailu sv. Gorazda. V roku 2004 mu vedecká rada STU udelila titul profesor emeritus Slovenskej technickej univerzity.

Počas svojej činnosti obdržal mnohé ocenenia, ako čestné uznania a medaile. V roku 2005 mu Ministerstvo školstva SR udelilo Veľkú medailu sv. Gorazda. Treba pripomenúť, že v rokoch 1962 – 1963 absolvoval polročný študijný pobyt na Katedre informacionno–izmeriteľnoj techniki na Moskovskom energetickom inštitúte.

Hneď po skončení štúdia na vysokej škole sa Július Bajcsy oženil s Ing. Ruženou , rod. Kučerovou. Z toho manželstva má dve deti: Klára (* 1957) a Peter (* 1964). Toto manželstvo trvalo do roku 1969. Druhé manželstvo, ktoré trvá doteraz, uzavrel s Mgr. Vierou, rod. Nemčekovou v roku 1970. Z tohoto manželstva má tiež dve deti: Ján (*1971) a Michal (* 1978).


Július Bajcsy – pracovné zaradenie počas jeho účinkovania na SVŠT

Július Bajcsy – Udelené ocenenia

Július Bajcsy – Študijné pobyty v zahraničí

1962 – 1963 polročný študijný pobyt na Katedre informacionno – izmeritelnoj techniki na Moskovskom energetickom inštitúte v Moskve.

Extenzívne ukazovatele vedecko – pedagogickej efektivity

 

Zdroj: wikipedia.org


Július Bajcsy

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version