Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Jozef Ozorai

Jozef Ozorai

Jozef Ozorai

Jozef Ozorai bol  spisovateľ, autor románu Kuruc ősök «« Online Kniha v maď. jazyku, (slovensky Kuruckí predkovia), ktorý sa odohráva v okolí Nových Zámkov. Narodil sa v Nových Zámkoch 3. októbra 1855 a zomrel rovnako v Nových Zámkoch dňa 04. 10. 1930 vo veku 75. rokov

Povolaním bol prevažne ako spisovateľ, ale presadil sa aj ako básnik, novinár, doktor práv, advokát, politik a lekár. Aktívne sa zapájal aj ako predseda Novozámockej strany. Ozorai žil život ako dieťa drobných poľnohospodárov a remeselníkov.

Jozef Ozorai

Jozef Ozorai bol synom poľnohospodárskych rodičov Jána Ozorovszky (meno bolo zjednodušené na Ozoráka 1830-1840) a matky Prihodovej Márie. Nižšie štyri triedy absolvoval Jozef na gymnáziu v Nových Zámkoch, vyššie triedy ukončil v Ostrihome v roku 1875, kde v 8. ročníku bol predsedom samoštúdia.

V rovnakom roku sa prihlásil na Budapeštiansku univerzitu ako študent filozofie a zapísal sa do jednoročnej dobrovoľnej vojenskej služby, kde utrpel v mrazoch zranenie jednej nohy a následne na ňu ochrnul. Po pol roku služby sa vážne chorý vrátil do rodičovského domu. Potom sa dostal do právnickej kancelárie Nedeczky Flórisa.

Kvôli svojej nohe sa zriekol učiteľskej kariéri, odišiel do Budapešti kde sa prihlásil ako študet práva. Svoje vzdelanie ukončil Jozef Ozorai v roku 1884.

V tom čase dostal ponuku od arcibiskupa Jána Simora aby dal do poriadku svetový archív, o ktorý sa staral plné štyri roky a touto prácou bol v tom čase naozaj veľmi zaneprázdnený.

V roku 1887 získal doktorát z právnych vied. A už v roku 1889 si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu v Nových Zámkoch a začal vydávať a publikovať Novozámocké noviny, ktoré sravoval necelé dva roky až do ich konca v roku 1890.

Bol členom mestskej a krajskej komisie. Spolu s farárom Jánom Fabiánom uskutočnili historický výskum. Spolupracoval na vývoji Nových Zámkov a okolia a okrem toho editoval Novozámocké noviny. Ozorovszky, teda svoje rodné priezvisko Ozorák si zmenil na Ozorai v roku 1882. Jeho telo odpočíva v Novozámockom cintoríne sv.Jozefa.

Jozef Ozorai – Diela

Jozef Ozorai – Pamiatky

Mesto Nové Zámky v roku 1938 po Jozefovi Ozoraim pomenovalo ulicu.

PREKLAD HU -SK: Timea Benson

Zdroj: google.com, wikipedia.org


Jozef Ozorai

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

5 / 5 ( 8 votes )
Exit mobile version