Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Gróf Adam Forgách

Gróf Adam Forgách

Gróf Adam Forgách

Gróf Adam Forgách bol synom Baróna Forgách Zsigmonda palatína z Bethalnfalvu a Zuzany Thurzó. Gróf Adam Forgách v roku 1663 bránil Nové Zámky pri obliehaní tureckými vojskami. Gróf Adam Forgách novozámocký kapitán sa narodil v roku 1601 a zomrel v roku 1681. Novozámockým kapitánom bol Gróf Adam Forgách 20 rokov v období 1643 – 1663.

Gróf Adam Forgách

Gróf Adam Forgách novozámocký kapitán v mladosti strávil viac rokov v zahraničí. Po návrate domov sa dal na vojenskú kariéru. V roku 1627 sa stal kráľovským komorníkom a vrchným kapitánom hradu Szécsény.

13-teho novembra sa zúčastnil na slávnostnom otvorení trnavskej univerzity a 12-teho mája 1640 dostal titul grófa. V roku 1648 sa stal košickým kapitánom a 22-ho septembra v tomto roku napísal svoj list, v ktorom sa sťažuje kráľovi, že v prípade napadnutia Turkami by nevedel odraziť útok kvôli nedostatočnému počtu ľudí, že jeho ľudia okrem rímsko-katolíckych vojakov s ním nedržia.

V svojom liste zo 17-ho októbra píše Gróf Adam Forgách, že Juraj Rákoczi I. mu odlákava ľudí a nakoľko sú nahí, delá majú zlé, výplaty dostávajú nepravidelne a on na svoj dvojmiliónový majetok nemá ani 100 forintov úveru jeho post vrchného veliteľa je neznesiteľný.

V roku 1643-1644 proti Jurajovi Rákóczimu, Gróf Adam Forgách nešťastne bojoval, mesto uctievalo Rákócziho a on musel mesto opustiť. 22-ho februára hlásil, že horné kraje nechcú zbrojiť proti Rákóczimu a aj vojská pod jeho velením sa od neho odvrátili.

Na zasadaní parlamentu pre výber palatína uskutočnenom dňa 25-ho septembra v roku 1646 medzi kandidátmi bol Gróf Adam Forgách na druhom mieste, lebo dostal len 55 hlasov. Dňa 16.júna 1647 na korunovácii Ferdinanda IV. maďarského kráľa, na slávnostnom obede sa mu dostalo pocty byť hlavným (ochutnávačom) toho istého dňa sa stal rytierom Zlatej ostrohy.

Zúčastnil sa viacerých dôležitých vyslaní, napríklad v Poľsku. V apríli 1649 bol Gróf Adam Forgách opäť navrhnutým kandidátom na post palatína, ale znova ho nezvolili. Palatínom sa stal Pállfy Pál.V.

Koncom apríla roku 1652 Gróf Adam Forgách napadol zbojnícke turecké vojsko pri Veľkých Vozokanoch. Padlo tam vtedy 800 tureckých vojakov súčasne aj Maďari stratili 70 ľudí medzi nimi aj rodinu Eszterházyovcov.

V roku 1655 cítil chlad dvora, lebo aj na voľbách palatína bol vynechaný spomedzi vytýčených kandidátov a ani kvôli tejto záležitosti podaná sťažnosť nebola vyslyšaná (vypočutá). Napriek tomu v roku 1653 bol Gróf Adam Forgách prítomný na regensburgskej rímskej cisárskej korunovácii Ferdinanda IV., rovnako ako v 1655 na korunovácii Gonzagy Eleonóry, princeznej z Mantovy, tretej manželky kráľa Ferdinanda III., ktorá bola korunovaná za cisárovnu. Aj Gróf Adam Forgách začal prenasledovať protestantov, ich kosltoly dal ľuďom s katolíckym vierovyznaním, aj svojich poddaných sa snažil preorientovať na túto vieru.

V roku 1663 bránil Gróf Adam Forgách Nové Zámky, ktoré obliehali turecké vojská veľvezíra Karu Mustafu. Bol nútený sa stiahnuť kvôli presile protivníka, a na koniec sa vzdal a hrad dňa 25.septembra odovzdal do rúk nepriateľa.

Sprievod odchádzal s hudbou v zbraniach, odnesením si majetku. Veľkovezír sa zaručil Forgáchovi, že si splnil všetky povinnosti. Napriek veľkovezírovým tvrdeniam, bol Gróf Adam Forgách jeden rok väznený v Győri, ale pred vojenským súdom sa očistil,a bol zbavený obžaloby.

V roku 1667 pri odsunutí cudzích vojsk a v rámci programu vymenovania maďarských hradných kapitánov, bol aj Adamovi Forgáchovi zverený post hradného kapitána v Nových Zámkoch. V roku 1668 je Gróf Adam Forgách opäť kandidátom na palatína.

Dňa 27-ho marca v roku 1670 bol prítomný na Leopoldom I. zvolanej Banskobystrickej neúspešnej schôdzi, vtedy už ako majster pokladník. V apríli 1680 na porade uskutočnenej v Trnave pôsobil Gróf Adam Forgách ako štátny sudca a tu navrhol, aby boli obecné úrady zverené Maďarom.

Kto bol Gróf Adam Forgách

Začneme tým, že Forgáchova bašta nie je pomenovaná podľa grófa Adama Forgácha, ale nesie meno podľa jedného z najchýrnejších protitureckých bojovníkov 16. storočia, grófa Šimona Forgácha I. -ho, ktorý sa zúčastnil poslednej fázy stavebných prác novozámockého hradu, bol prvým hradným kapitánom a menoval aj nového hradného kapitána v osobe Andrása Kielmanna.

Gróf Adam Forgách

Gróf Adam Forgách

Narodil sa v roku 1601. V roku 1640 získal grófsky titul. Bol trikrát ženatý, mal 7 detí, medzi nimi Šimona IV. -ho, ktorý sa v roku 1704 pridal k povstaniu Františka II. Rákócziho. Gróf Adam Forgách od roku 1643 zastával funkciu hlavného kapitána novozámockého hradu.

V roku 1662 vysoká porta rozhodla, že zaháji vojenskú výpravu proti viedenskému cisárovi pod vedením veľkovezíra Ahmeda Köprülüduho. Začiatkom augusta 1663 osmansko-turecké vojsko prekročilo pri Ostrihome Dunaj.

Na ceste k Viedni stáli proti osmánskemu vojsku tri mocné hrady: Győr, Komárno a Nové Zámky. Po dlhších úvahách sa veľkovezír napokon rozhodol zaútočiť najprv na Nové Zámky, lebo bohaté okolie sľubovalo veľkú korisť a navyše obsadením hradu by sa uvoľnila cesta smerom na Viedeň.

Turci 16. augusta 1663 začali obliehanie hradu. Veľkovezír napísal list grófovi Adamovi Forgáchovi, v ktorom vyzval kapitána, aby odovzdal hrad behom dvoch dní. Gróf Adam Forgách odpovedal nasledovne:

”Nehovorte, že ste zničili moje vojsko. V pevnosti mám 20 tisíc kresťanov. Hrad patrí kráľovi, nemôžem ho vydať. Všetko je v Božích rukách. Panna Mária nám pomôže.”

23. septembra turecké vojsko sústredene zaútočilo na Fridrichovu-baštu. 24. septembra vztýčili bielu zástavu naznak, že posádka hradu pristúpi na vyjednávanie. 26. septembra obrana opustila hrad. Osud Nových Zámkov bol spečatený na 22 rokov. Gróf Adam Forgách bol postavený pred súd a jeden rok väznený v Győri. Preukázala sa však jeho nevina a za jeho hrdinské bránenie Nových Zámkov bol prepustený. Zomrel v roku 1681 a je pochovaný v Trnave.

“Každý národ meria svoju kultúrnu úroveň vlastnou históriou. Napriek tomu, že novozámocký hrad v roku 1663 padol, gróf Adam Forgách sa zapísal do histórie ako vynikajúci kapitán novozámockého hradu a významný protiturecký bojovník. Jeho život i jeho bohatá činnosť sú vzorom hodným nasledovania, z ktorého každý môže čerpať silu a odvahu. Gróf Adam Forgách si právom zaslúži uznanie mesta Nové Zámky.”

Alexander Strba k príležitosti odhalenia pamätnej tabule hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi 24.9.2011

Gróf Adam Forgách potomok bol zakladateľ župného úradu v Nitre

Mal rád prírodné vedy. V jeho spoločnosti sa pohyboval prírodovedec Ján Bonanus, ktorého Adam Forgách spolu s arcibiskupom Lippayom poverili zriadením botanických záhrad v Bratislave a Banskej Bystrici. Svoje životné skúsenosti Forgách vydal knižne v dielach: Opis bitky o Nové Zámky, Zväzok citátov a pojednaní.

V roku 1637 si Gróf Adam Forgách vzal za manželku grófku Borbálu (Barbara) Szécsy z Rimavskej Seči, ktorá ešte v tom istom roku zomrela. Zanedlho potom sa znovu oženil a jeho druhou manželkou sa stala Sklabinská a Blatnická barónka Judit Révay, ktorá zomrela v 1643 bezdetná. Gróf Adam Forgách sa v 1648 oženila aj po tretí krát. Jeho manželkou sa stala grófka Maria Katharina von Rechberg (1626-1686) s ktorou mal viac detí:

Gróf Adam Forgách – dielo

Gróf Adam Forgách – Zachované rukopisy

 

Zdroj: wikipedia.org, nobilitas.sk, korzar.sme.sk


Gróf Adam Forgách

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Exit mobile version