Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Belá – Nové Zámky okolie

Belá - Nové Zámky okolie

Belá - Nové Zámky okolie

Belá je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, v časti Belianske kopce. V obci je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. kríža z roku 1750. Nachádza sa tu pôvodne neskorobarokový kaštieľ, ktorý sa renovuje. Do terajšieho stavu bol prebudovaný v 18. storočí, po jeho zničení počas tureckých útokov.

Belá
erb obce

Erb obce je v Heraldickom registri Slovenskej republiky zapísaný takto: V zelenom štíte pod dvoma zlatými položenými klasmi – vľavo dlhším – strieborné, hrotmi nadol smerujúce radlice, ovenčené zlatými ratolesťami.

Zástava obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov bielej, žltej a zelenej farby s pomerom strán 2:3, je ukončená troma cípmi. Zárezy siahajú do tretiny listu. Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Belá: Oficiálna stránka obce

Belá sa môže pýšiť pomerne bohatou históriu. Jej dejiny sú úzko späté s minulosťou Štúrova a Ostrihomu. Na základe písomných záznamov sa dá predpokladať, že cez toto územie prechádzali légie rímskych cisárov. Okolo roku 120 to bolo vojsko cisára Hadriána a neskôr okolo roku 195 zasa vojsko Lucia Septima Severa.

V čase sťahovania národov toto územie obsadili franské a slovanské kmene. Okolo roku 100 sa Ostrihom a jeho okolie stalo majetkom uhorského kráľa Štefana I.

Belá – Nové Zámky okolie

Prvá písomná zmienka o Belej pochádza z roku 1138, kedy bola vydaná Dömöšská listina podľa ktorej bola obec majetkom Dömöšského prepošstva. Rok písomnej zmienky zaraďuje Belú medzi najstaršie písomne doložené písomnosti na území dnešného Slovenska. V rokoch 1247 a 1257 sa spomína obec Belá (Boros Béla) ako majetok kapituly a majetok kráľovnej.

Kráľovná Alžbeta darovala polia Petrovi, synovi Mikuláša Karvaja z rodu Zovard, za jeho zásluhy v bitke na Moravskom poli (1278). V roku 1367 kráľ Ľudovít daroval obec Jákovi, synovi Mikuláša Ebnbrandiho. V tomto období sa začalo rozvíjať aj poľnohospodárstvo. V roku 1434 kráľ Žigmund daroval obec Tomášovi a Bálintovi Pogánytelkimu ako odmenu za zásluhy v boji proti husitom.

[symple_googlemap title=“Belá – Nové Zámky okolie“ location=“Belá, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“12″ height=250]

 

V roku 1507 už v dokumentoch nachádzame zmienku o Veľkej a Malej Belej. Malá Belá bola vo vlastníctve Bélu Bálinta a Veľká Belá bola majetkom Jána Pozsára. Okolo roku 1543 Turci obec obsadili a neskôr aj zničili.

Turecká okupácia tohto územia trvala s malými prestávkami približne 150 rokov. V roku 1700 sa už obec uvádza ako majetok Eszterházyovcov. Počas bitky pri Kravanoch nad Dunajom tu bol hlavný vojenský tábor Františka Rákocziho II. V roku 1732 obec vlastnil Jozef Tersztyánszky.

Zároveň sa začala rekonštrukcia kaštieľa na francúzsky barokový štýl. V roku 1770 sa obec stala majetkom zemepána Andrása Toröka, župana Oravskej župy, ktorý sa pustil do veľkolepej výstavby v obci. V roku 1900 patrilo viac ako polovica obce Dr. Žigmundovi Bródymu, ktorý dal v roku 1905 postaviť v obci školu. Kaštieľ a k tomu prislúchajúce hospodárstvo sa stal od roku 1909 vlastníctvom rodiny Ullmannovcov.

Obec Belá so 400 obyvateľmi leží v kotline Belanských kopcov. Prvá písomná zmienka o obci je listina kráľa Bela II. z roku 1138, kde sa obec uvádza ako majetok dömöšského prepošstva. V rokoch 1247 a 1257 doklady spomínajú obec Belá, v ktorej okrem kapitulského majetku bol aj majetok kráľovnej. Kráľovná Alžbeta darovala polia Petrovi, synovi Mikuláša Karvaja zrodu Zovard. V tomto období bola obec známa pod menom Boros Béla.

V roku 1367 kráľ Ľudovít Veľký daroval obec svojmu synovi Jáhoovi. V roku 1434 kráľ Žigmund daroval obec Tomášovi Pogánytelkimu a Bálintovi ako uznanie za zásluhy v boji proti husitom. Pri nasledujúcom súpise v rokoch 1531 a 1532 sa spomína aj Veľká Belá, ktorá za tureckej nadvlády bola spolu s ostatnými spomínanými časťami obce celkom zničená. Nové záznamy o obci sa objavujú až v roku 1732, kedy obec patrila ostrihomskému podžupanovi Jozefovi Tersztyánszkymu.

V roku 1770 bola Belá majetkom zemepána Andrása Töröka, hlavného župana Oravskej župy. V XIX. storočí dostal obec do vlastníctva Barón Anton Baldacci, pôvodom Korzičan, ktorý dal kaštieľ v obci rozšíriť. Kaštieľ a k tomu prislúchajúce hospodárstvo sa stal od roku 1909 vlastníctvom rodiny Ullmannovcov. Od roku 1939 bol vlastníkom veľkostatkár barón Juraj Ullmann, ktorý v októbri 1942 daroval celý majetok svojim trom deťom ( Juraj, Alžbeta, Peter).

 

Zdroj: Wikipedia.org, obecbela.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Belá – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version